Tìm tài liệu

Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012

Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012

Upload bởi: fewticks

Mã tài liệu: 380651

Số trang: 319

Định dạng: rar

Dung lượng file: 4,574 Kb

Chuyên mục: Hóa học Lớp 8

Info

Tiết 1 NS: 12/ 8/ 2011Tuần 1 ND: 15/ 8/ 2011 I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: HS biết được - Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Đó là một môn học quan trọng và bổ ích. Biết hoá học có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, do đó cần thiết có kiến thức hóa hoc và sử dụng chúng trong cuộc sống.- phải làm gì để học tốt môn hóa học?+ Khi tập môn hóa học cần thực hiện các hoạt động sau: tự thu thập, tìm kiếm kiến thức, xử lí thông tin, vận dụng và ghi nhớ.+ Học tốt môn hóa học là nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức đã học.2. Kĩ năng:Rèn kĩ năng quan sát, tư duy, óc suy luận sáng tạo. Làm việc tập thể. 3. Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012
 • Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoa 8 giam tai chuan ktkn 11 12

Upload: huynhlipvn

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 162
Lượt tải: 7

Giao an Hoa hoc 8 Chuan KTKN

Upload: bvbd567

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 215
Lượt tải: 6

Chuan KTKN Hoa 8

Upload: hdsaigonsale

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 221
Lượt tải: 7

Giao an hoa 8 da giam tai

Upload: maiphuongtinh

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 210
Lượt tải: 7

Ga hoa 8 chuan KTKN t21 25 moi

Upload: huynhdacduyvu

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 238
Lượt tải: 11

GA hoa 8 chuan KTKN tiet 30 31 moi soan

Upload: tranviettien226

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 200
Lượt tải: 6

GA HOA 8 2011 2012 Theo CKTKN CT giam tai

Upload: ducminhbun

📎 Số trang: 142
👁 Lượt xem: 175
Lượt tải: 10

Hoa 8 chuan kt giam tai T 49 50

Upload: chauha31

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 147
Lượt tải: 4

Hoa 8 chuan kt giam tai T 53 54

Upload: hamynguyen613

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 167
Lượt tải: 7

Hoa 8 tiet 28 29 chuan giam tai

Upload: thanhnhat85

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 145
Lượt tải: 6

Hoa 8 chuan kt giam tai T 51 52

Upload: thanhncseencorp

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 127
Lượt tải: 2

Hoa 8 chuan kt giam tai tiet 45 46

Upload: vuquocquangvk

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 224
Lượt tải: 12

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012

Upload: fewticks

📎 Số trang: 319
👁 Lượt xem: 790
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Hóa Học Hóa học Lớp 8
Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012 Tiết 1 NS: 12/ 8/ 2011Tuần 1 ND: 15/ 8/ 2011 I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: HS biết được - Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Đó là một môn học quan trọng và bổ ích. Biết hoá học có vai trò quan trọng trong zip Đăng bởi
5 stars - 380651 reviews
Thông tin tài liệu 319 trang Đăng bởi: fewticks - 09/06/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giao an hoa 8 chuan ktkn va giam tai moi 2012