Tìm tài liệu

Han so tranh hung

Hán sở tranh hùng

Upload bởi: phancao

Mã tài liệu: 403199

Số trang: 630

Định dạng: doc

Dung lượng file: 1,766 Kb

Chuyên mục: Lịch Sử Lớp 10

Info

HÁN - SỞ TRANH HÙNG Hồi Thứ Nhất. Thâu sáu nước, Thủy Hoàng dựng nhà Tần, Oán trăm họ, dân gian hờn bạo chúa. Từ nhà Châu suy yếu, các chư hầu nổi dậy thôn tính lẫn nhau, tạo trong thiên hạ một thời hỗn loạn. Thời ấy gọi là thời Chiến quốc, kéo dài tám trăm bảy mươi ba năm. Bấy giờ thiên hạ gồm vào bảy nước: Tần, Sở, Tiệu, Tề, Hán, Nguy, Yên. Bảy nước ấy, Tần mạnh nhất. Trong có Thừa tướng Lã Bất Vi chuyên quyền, ngoài có tướng giỏi như Vương Tiễn chinh phạt, diệt nhà Châu, kiêm tính sáu nước, đem thiên hạ về một mối. Vua Tần là Thủy Hoàng, con Dị Nhân (Chiêu Tương Vương) và Dương Hoa Chánh vốn là kẻ bạo ngược. Sau khi nhất thống được sơn hà, cho mình là đấng anh hùng cái thế, cổ kim không ai sánh kịp, tự suy tôn hiệu Thủy Hoàng...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hán sở tranh hùng
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng
 • Hán sở tranh hùng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Trung Quốc thời Tần Hán

Upload: haani_88

📎
👁 Lượt xem: 214
Lượt tải: 11

Nguyễn Trãi anh hùng dân tộc

Upload: khoaitayvang

📎
👁 Lượt xem: 223
Lượt tải: 7

Đấu tranh trên tư tưởng lý luận

Upload: sh2dylan10

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 459
Lượt tải: 17

Bài giảng Chiến tranh Bắc Mỹ bằng Powerpoint

Upload: hoa_thuong_vuot_keo_bot

📎
👁 Lượt xem: 197
Lượt tải: 4

Bai 29 chien tranh gianh doc lap cua 13 bang ...

Upload: nttd668

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 694
Lượt tải: 16

Chien tranh gianh doc lap cua cac thuoc dia ...

Upload: khai_sgb

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 614
Lượt tải: 16

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ...

Upload: upcommaket

📎
👁 Lượt xem: 277
Lượt tải: 14

Bài 9 Cách mang tháng Mười Nga 1917 và cuộc ...

Upload: manhhung2kt

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 202
Lượt tải: 11

Bài 26 Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX ...

Upload: fahasaquan9

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 826
Lượt tải: 17

Bài 13 Những chuyển biến mới về kinh tế và ...

Upload: transungck42b

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 160
Lượt tải: 9

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hán sở tranh hùng

Upload: phancao

📎 Số trang: 630
👁 Lượt xem: 688
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Lịch sử Lịch Sử Lớp 10
Hán sở tranh hùng HÁN - SỞ TRANH HÙNG Hồi Thứ Nhất. Thâu sáu nước, Thủy Hoàng dựng nhà Tần, Oán trăm họ, dân gian hờn bạo chúa. Từ nhà Châu suy yếu, các chư hầu nổi dậy thôn tính lẫn nhau, tạo trong thiên hạ một thời hỗn loạn. Thời ấy gọi là thời Chiến quốc, kéo dài doc Đăng bởi
5 stars - 403199 reviews
Thông tin tài liệu 630 trang Đăng bởi: phancao - 08/05/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hán sở tranh hùng