Tìm tài liệu

Dai Viet Su ky toan thu Phan II

Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II

Upload bởi: trang_nt9

Mã tài liệu: 400886

Số trang: 468

Định dạng: doc

Dung lượng file: 5,369 Kb

Chuyên mục: Lịch Sử Lớp 9

Info

272 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển VIIIĐ ạ i V i ệ t S ử K ý B ả n K ỷ T o à n T h ư Quyển VIII [1a] Kỷ Nhà Trần Phế Đế Tên húy là Hiện, con trưởng của Duệ Tông, mẹ là bà Gia Từ hoàng hậu Lê thị, sinh ngày mồng 6 tháng 3, năm Đại Trị thứ 4, Tân Sửu (1361), đến khi Duệ Tông đi đánh phương Nam rồi mất, được Nghệ Tông lập nên làm vua. Sau bị giáng làm Linh Đức Vương, rồi bị thắt cổ chết. Ở ngôi 12 năm, thọ 28 tuổi, chôn ở núi An Bài. Vua u mê, nhu nhược, không làm nổi việc gì, uy quyền ngày càng về tay kẻ dưới1, xã tắc lung lay, đến thân mình cũng không giữ được. Thương thay! Mậu Ngọ, Xương Phù năm thứ 2 [1378], (Minh Hồng Vũ năm thứ...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II
 • Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đại Việt Sử ký toàn thư Phần I

Upload: hungbis

📎 Số trang: 272
👁 Lượt xem: 232
Lượt tải: 5

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư Ngô Sỹ Liên Lê ...

Upload: trinhctgroup

📎
👁 Lượt xem: 232
Lượt tải: 3

Giáo án sử 9 kỳ II

Upload: silverring2701

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 212
Lượt tải: 9

Lịch sử 9 Kỳ II 08 09

Upload: dmduc

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 208
Lượt tải: 6

Giáo án sử 9 kỳ II 1

Upload: ducchimcuclato

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 217
Lượt tải: 7

Giáo án lịch sử 9 kỳ II

Upload: levandongxd

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 246
Lượt tải: 8

Kế hoạch sử 9 kỳ ii

Upload: nguyentrungsiac

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 154
Lượt tải: 8

PPCT Lịch sử 9 kỳ II

Upload: haithanh1232007

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 105
Lượt tải: 2

Su 9 Bai 28 phần II

Upload: nakatakemura

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 185
Lượt tải: 5

Đề kiểm tra kỳ II Sử 9 mới

Upload: perfume_river_91

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 244
Lượt tải: 3

Đề kiểm tra kỳ II Sử 9 PP đổi mới

Upload: trungloantnl

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 123
Lượt tải: 14

Đề kiểm tra Sử 9 kỳ II Đổi mới

Upload: lanltm90

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 94
Lượt tải: 3

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II

Upload: trang_nt9

📎 Số trang: 468
👁 Lượt xem: 709
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Lịch sử Lịch Sử Lớp 9
Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II 272 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Bản Kỷ - Quyển VIIIĐ ạ i V i ệ t S ử K ý B ả n K ỷ T o à n T h ư Quyển VIII [1a] Kỷ Nhà Trần Phế Đế Tên húy là Hiện, con trưởng của Duệ Tông, mẹ là bà Gia Từ hoàng hậu Lê thị, sinh ngày mồng 6 tháng 3, năm Đại Trị thứ doc Đăng bởi
5 stars - 400886 reviews
Thông tin tài liệu 468 trang Đăng bởi: trang_nt9 - 18/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đại Việt Sử ký toàn thư Phần II