Tìm tài liệu

Giao an lop 1 ca nam

Giao an lop 1 ca nam

Upload bởi: xuanhoa_xta

Mã tài liệu: 418379

Số trang: 656

Định dạng: doc

Dung lượng file: 10,303 Kb

Chuyên mục: Mẫu giáo, Mầm non

Info

TUẦN 1 ~~~~~~(~~~~~~ Ngăy soạn: Ngày 20 tháng 8 năm 2010 Ngăy dạy :Thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2010 Tiết 1 CHÀO CỜ Tiết 2: Đạo đức: EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT (Tiết1)A.Yêu cầu:Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi họcBiết tên trường lớp , tên thầy, cô giáo một số bạn bè trong lớpBước đầu biết giới thiệu tên mình, những điều mình thích trước lớp- Biết về quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt- Biết tự giới thiệu về bản thân một cách mạnh dạnB. Đồ dùng dạy học:GV:Các điều khoản 7, 28 trong công ước quốc tế về quyền trẻ emCác bài hát về quyền được họic tập “ Trường em”,”Đi học”, “ Em yêu trường em”HS: Vở bài tập Đạo đứcC.Hoạt động dạy học:Hoạt động của GVHoạt động của HSI.Bài cũ:II. Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động 1: Vòng tròn giới...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giao an lop 1 ca nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam
 • Giao an lop 1 ca nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giao an lop 5tuoi ca nam

Upload: tungdq82

📎 Số trang: 328
👁 Lượt xem: 301
Lượt tải: 11

Giao an lop 3 ca nam

Upload: nongnan_hanoi

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 154
Lượt tải: 14

Giao an am nhac lop 5 ca nam

Upload: binhthang2004

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 238
Lượt tải: 6

Giao an buoi chieu lop 5 ca nam

Upload: buibachdiep

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 2660
Lượt tải: 16

Giao an lop 4 tuoi day du ca nam

Upload: anhphtvn

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 2111
Lượt tải: 20

Giáo án Ca nam Lớp 1 CKTKN

Upload: chienphanhoang

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 1405
Lượt tải: 18

Giao an lop 2 Tuan 14 ca ngay

Upload: quangleanh26

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 185
Lượt tải: 5

Giao an ca nam

Upload: dungpa

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 28
Lượt tải: 7

GIAO AN 3 Ca Nam

Upload: tienhoangvan2003

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 110
Lượt tải: 2

Giao an la ca nam

Upload: nguyenhoabinh_mos

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 464
Lượt tải: 17

Giao an TD7 ca nam

Upload: nhadautupro

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 115
Lượt tải: 3

Giao an lop 2ca nam

Upload: quanxuan

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 132
Lượt tải: 7

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giao an lop 1 ca nam

Upload: xuanhoa_xta

📎 Số trang: 656
👁 Lượt xem: 965
Lượt tải: 21

CHUYÊN MỤC

Mẫu giáo, Mầm non
Giao an lop 1 ca nam TUẦN 1 ~~~~~~(~~~~~~ Ngăy soạn: Ngày 20 tháng 8 năm 2010 Ngăy dạy :Thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2010 Tiết 1 CHÀO CỜ Tiết 2: Đạo đức: EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT (Tiết1)A.Yêu cầu:Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi họcBiết tên trường lớp , tên thầy, cô doc Đăng bởi
5 stars - 418379 reviews
Thông tin tài liệu 656 trang Đăng bởi: xuanhoa_xta - 06/05/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giao an lop 1 ca nam