Tìm tài liệu

Giao an Ngu Van 11 Chuan KTKN

Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN

Upload bởi: lylyxinh2010

Mã tài liệu: 448527

Số trang: 251

Định dạng: doc

Dung lượng file: 2,219 Kb

Chuyên mục: Ngữ Văn Lớp 11

Info

Tiết 1+2.VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH(Trích Thượng kinh kí sự)-Lê Hữu Trác- A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Bức tranh chân chân thực, sống động về cuộc sống xa hoa, đầy quyền uy nơi phủ chúa Trịnh và thái độ tâm trạng của nhân vật “tôi” khi bước vào phủ chúa chữa bện cho Trịnh Cán. - Vẻ đẹp tâm hồn của Hải Thượng Lãn Ông; lương y; nhà nho thanh cao, coi thường danh lợi. - Những nét đặc sắc của bút pháp kí sự: tài quan sát miêu tả sinh động những sự việc có thật; lối kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn; lựa chọn chi tiết đặc sắc; đan xen văn xuôi và thơ. 2. Kĩ năng: Đọc hiểu thể kí sự trung đại theo đặc trưng thể loại. 3. Thái độ: Thái độ phê phán nghiêm túc lối sống xa hoa nơi phủ chúa. Trân trọng lương y, có tâm có đức. B. Chuẩn...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN
 • Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giáo án ngữ văn 11 chuẩn

Upload: tinhthamduyenque1902

📎 Số trang: 166
👁 Lượt xem: 171
Lượt tải: 1

Giáo án ngữ văn 11 cực chuẩn

Upload: caovo333

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 182
Lượt tải: 5

Giáo án Ngữ văn 11 chuẩn mới

Upload: ff44vn06

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 176
Lượt tải: 4

Giáo án ngữ văn 11 chương trình chuẩn

Upload: huytc99

📎 Số trang: 138
👁 Lượt xem: 138
Lượt tải: 8

Giáo án ngữ văn 11 chuẩn kiến thức

Upload: snackken

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 1239
Lượt tải: 21

Giáo án Ngữ văn 11 chuẩn mới 2012

Upload: andanhvnn

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 172
Lượt tải: 12

Giáo án Ngữ Văn 11 cả năm chuẩn

Upload: haipn2268

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 172
Lượt tải: 10

GA Văn 11 chuẩn KTKN

Upload: nhannh15

📎 Số trang: 110
👁 Lượt xem: 169
Lượt tải: 13

Giáo án Ngữ văn 11 CT chuẩn trọn bộ

Upload: cophieumayman88

📎 Số trang: 192
👁 Lượt xem: 400
Lượt tải: 18

Giáo án Ngữ Văn 11 chuẩn kiến thức cơ bản

Upload: rubii_sao

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 657
Lượt tải: 16

Giáo án Ngữ văn 11 theo chuẩn KT KN

Upload: binhquybinhchanh

📎 Số trang: 131
👁 Lượt xem: 135
Lượt tải: 11

Giáo án ngữ văn 11 cả năm chuẩn mới

Upload: vitrung2006

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 91
Lượt tải: 4

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN

Upload: lylyxinh2010

📎 Số trang: 251
👁 Lượt xem: 341
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Ngữ văn Ngữ Văn Lớp 11
Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN Tiết 1+2.VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH(Trích Thượng kinh kí sự)-Lê Hữu Trác- A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Bức tranh chân chân thực, sống động về cuộc sống xa hoa, đầy quyền uy nơi phủ chúa Trịnh và thái độ tâm trạng của nhân vật “tôi” khi bước vào phủ doc Đăng bởi
5 stars - 448527 reviews
Thông tin tài liệu 251 trang Đăng bởi: lylyxinh2010 - 21/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo án Ngữ Văn 11 Chuẩn KTKN