Tìm tài liệu

Van 8 ca nam

Van 8 ca nam

Upload bởi: dlmkhangct

Mã tài liệu: 437089

Số trang: 465

Định dạng: doc

Dung lượng file: 1,959 Kb

Chuyên mục: Ngữ Văn Lớp 8

Info

tuyển tập bộ giáo án chuẩn mới năm học 2011-2012 bộ tài liệu &Giáo án ngữ văn 8 theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theo chuẩn kiến thức kỹnăng mới (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 8Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.Tuần 2Tiết 5 đến tiết 8Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản.Tuần 3Tiết 9 đến tiết 12Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1.Tuần 4Tiết 13 đến tiết 16Lão Hạc; Từ tượng hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản.Tuần 5Tiết 17 đến tiết 20Từ ngữ địa phương và biệt ngữ...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Van 8 ca nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam
 • Van 8 ca nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Van 8 ca nam 20102011

Upload: dongnt

📎 Số trang: 437
👁 Lượt xem: 223
Lượt tải: 11

GA van 8 ca nam

Upload: vanoanh10480

📎 Số trang: 293
👁 Lượt xem: 214
Lượt tải: 2

Giao an Van 8 Ca nam

Upload: vuminhtuan1977vn

📎 Số trang: 199
👁 Lượt xem: 640
Lượt tải: 2

Ngu van 8 Ca nam

Upload: long_gado

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 163
Lượt tải: 14

Giao an van 8 ca nam mai mit

Upload: haanhhaanh2005

📎 Số trang: 451
👁 Lượt xem: 564
Lượt tải: 17

Van 8 ca nam mai mit

Upload: xcuong1982

📎 Số trang: 451
👁 Lượt xem: 244
Lượt tải: 6

Van 8 ca nam 2010 2011

Upload: daic69

📎 Số trang: 437
👁 Lượt xem: 283
Lượt tải: 9

Giao an van 8 ca nam 1

Upload: ducvinh_hn

📎 Số trang: 300
👁 Lượt xem: 190
Lượt tải: 2

Ga van 8 ca nam cktkn

Upload: nghiaminhnguyen

📎 Số trang: 253
👁 Lượt xem: 212
Lượt tải: 3

Giao an Van 8 ca nam rat hay

Upload: dinh133

📎 Số trang: 211
👁 Lượt xem: 192
Lượt tải: 8

Ngu van 8 ca nam thủy BG

Upload: bachkhoa_bk

📎 Số trang: 204
👁 Lượt xem: 209
Lượt tải: 12

Giao an Ngu van 8 ca nam

Upload: luckystar6111

📎 Số trang: 175
👁 Lượt xem: 280
Lượt tải: 3

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Van 8 ca nam

Upload: dlmkhangct

📎 Số trang: 465
👁 Lượt xem: 676
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Ngữ văn Ngữ Văn Lớp 8
Van 8 ca nam tuyển tập bộ giáo án chuẩn mới năm học 2011-2012 bộ tài liệu &Giáo án ngữ văn 8 theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theo chuẩn kiến thức kỹnăng mới (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 8Cả năm: 37 tuần (140 doc Đăng bởi
5 stars - 437089 reviews
Thông tin tài liệu 465 trang Đăng bởi: dlmkhangct - 22/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Van 8 ca nam