Tìm tài liệu

Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2

Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2

Upload bởi: tquocsd

Mã tài liệu: 466056

Số trang: 371

Định dạng: doc

Dung lượng file: 9,529 Kb

Chuyên mục: Sinh học Lớp 10

Info

 MỤC LỤCLời nói đầu 11Giới thiệu quyển 2 15Chương I CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU VÀ CÁC THUẬT NGỮ 16Cách sử dụng tài liệu 16Các thuật ngữ 17Các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ quy trình 30Các từ viết tắt sử dụng trong tài liệu 33Chương II CÁC NGHIỆP VỤ THEO THỜI GIAN 34A. Nghiệp vụ thường xuyên 341. Cả năm 342. Hàng quý 343. Hàng tháng 344. Hàng tuần 35B. Nghiệp vụ đặc thù theo tháng 35C. Nghiệp vụ đột xuất 37Chương III 38CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ THEO TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC 38A. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 38a.1 Hành chính quản trị 38a.1.1 Quản lý văn bản đi 38a.1.2 Quản lý văn bản đến 40a.1.3 Lưu trữ hồ sơ học sinh 41a.1.4 Trả hồ sơ học sinh 42a.1.5 Cấp giấy chứng nhận học lực 44a.1.6 Phát bằng tốt nghiệp 46a.1.7 Lập sổ đăng bộ 48a.1.8 Lập kế hoạch phát triển GD và dự toán thu-chi NS hàng...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2
 • Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sinh hoc dai cuong tham khao

Upload: e888vn

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 250
Lượt tải: 3

Tai lieu chuyen nganh

Upload: nguyenluanbc007

📎 Số trang: 297
👁 Lượt xem: 278
Lượt tải: 5

Tai lieu on HSG sinh 10

Upload: hvt22789

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 218
Lượt tải: 8

Tai lieu on thi hoc sinh gioi

Upload: TrucQuyen

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 167
Lượt tải: 7

TN tham khảo sinh 10 CB

Upload: giatuan11

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 191
Lượt tải: 5

Tham khảo trắc nghiệm 10 cb hki

Upload: nth1879

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 220
Lượt tải: 3

Toàn bộ giáo án SV 10 mang tính tham khảo

Upload: bongtra2005

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 172
Lượt tải: 13

Bài 2 chọ giống vật nuôi

Upload: HOANGBACHX7

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 147
Lượt tải: 12

Quy định đồ dùng dạy học tối thiểu cho ...

Upload: vuotlenchinhminh689

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 146
Lượt tải: 5

Mot doi moi Tham

Upload: namxddt

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 168
Lượt tải: 4

On tap 2

Upload: ntki3n

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 180
Lượt tải: 7

Bài 2

Upload: phuthuyck

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 220
Lượt tải: 13

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu ...

Upload: tquocsd

📎 Số trang: 371
👁 Lượt xem: 322
Lượt tải: 6

CHUYÊN MỤC

Sinh Học Sinh học Lớp 10
Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2 MỤC LỤCLời nói đầu 11Giới thiệu quyển 2 15Chương I CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU VÀ CÁC THUẬT NGỮ 16Cách sử dụng tài liệu 16Các thuật ngữ 17Các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ quy trình 30Các từ viết tắt sử dụng trong tài liệu 33Chương II CÁC NGHIỆP VỤ THEO doc Đăng bởi
5 stars - 466056 reviews
Thông tin tài liệu 371 trang Đăng bởi: tquocsd - 07/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tai lieu dung tham khao cho hieu truong hieu pho 2