Tìm tài liệu

Sinh 8 09 10 CHI TIET

Sinh 8 09 10 CHI TIẾT

Upload bởi: buibachdiep

Mã tài liệu: 460687

Số trang: 462

Định dạng: doc

Dung lượng file: 5,045 Kb

Chuyên mục: Sinh học Lớp 7

Info

tuần 2: Ngày soạn: 11.9.09 Tiết 3: TẾ BÀOI. Mục tiêu bài dạy:Kiến thức: Giúp học sinh nắm được thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào. Phân biệt được chức năng từng cấu trúc tế bào, chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình, kỹ năng hoạt động nhóm và kỹ năng hoạt động độc lập của học sinh. Thái độ: Giáo dục thái độ say mê, yêu thích và nghiêm túc khi học bộ môn.II. Phương tiện dạy học: Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên sinh học lớp 8 Tranh vẽ phóng to các hình 3. 1 đến 3.2 Bảng phụ bảng 3.1, phiếu học tập Học sinh: Đọc trước bài mớiIII Tiến trình bài học:* Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số:Kiểm tra bài cũ:(6’ - kiểm tra miệng)?HSTB: Cơ thể người có cấu tao...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT
 • Sinh 8 09 10 CHI TIẾT

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tiết 26 sinh 7 mẫu mới 09 10

Upload: kokoro77789

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 148
Lượt tải: 7

Giáo an sinh 7 mới 09 10

Upload: lesyninh

📎 Số trang: 123
👁 Lượt xem: 231
Lượt tải: 10

Giáo án sinh 7 chuẩn 09 10

Upload: RSV_86

📎 Số trang: 103
👁 Lượt xem: 146
Lượt tải: 2

Trọn gói sinh 7 09 10

Upload: 09hth2

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 135
Lượt tải: 6

Đề thi HK1 09 10 Sinh 7

Upload: Diamond8008

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 129
Lượt tải: 8

Giao an Sinh hoc 7 ky 1 09 10

Upload: thanhngvt

📎 Số trang: 152
👁 Lượt xem: 210
Lượt tải: 13

Kế hoạch sinh 7 chi tiết

Upload: oceanbangthong

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 189
Lượt tải: 12

Giáo án Sinh học 7 CN chi tiết

Upload: kun_xinh_xan

📎 Số trang: 184
👁 Lượt xem: 149
Lượt tải: 1

Giao an Sinh hoc 7 ppct 08 09

Upload: quanglh79

📎 Số trang: 164
👁 Lượt xem: 170
Lượt tải: 5

Tiết 8 1

Upload: mrdangay

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 95
Lượt tải: 2

Giao an sinh 7 đã sửa chi tiêt từ tiết 01 45

Upload: annebarrett

📎 Số trang: 207
👁 Lượt xem: 201
Lượt tải: 10

Giáo án Môn sinh học tuần 5 6 7 8 9 10 11 12 ...

Upload: hongminhpre

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 175
Lượt tải: 3

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Sinh 8 09 10 CHI TIẾT

Upload: buibachdiep

📎 Số trang: 462
👁 Lượt xem: 302
Lượt tải: 15

CHUYÊN MỤC

Sinh Học Sinh học Lớp 7
Sinh 8 09 10 CHI TIẾT tuần 2: Ngày soạn: 11.9.09 Tiết 3: TẾ BÀOI. Mục tiêu bài dạy:Kiến thức: Giúp học sinh nắm được thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào. Phân biệt được chức năng từng cấu trúc tế bào, chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.Kỹ năng: Rèn doc Đăng bởi
5 stars - 460687 reviews
Thông tin tài liệu 462 trang Đăng bởi: buibachdiep - 22/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sinh 8 09 10 CHI TIẾT