Tìm tài liệu

Giao an sinh 8 Minh thay dung duoc

Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được

Upload bởi: suninvietnam

Mã tài liệu: 461764

Số trang: 462

Định dạng: doc

Dung lượng file: 5,045 Kb

Chuyên mục: Sinh học Lớp 8

Info

tuần 2: Ngày soạn: 11.9.09 Tiết 3: TẾ BÀOI. Mục tiêu bài dạy:Kiến thức: Giúp học sinh nắm được thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào. Phân biệt được chức năng từng cấu trúc tế bào, chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình, kỹ năng hoạt động nhóm và kỹ năng hoạt động độc lập của học sinh. Thái độ: Giáo dục thái độ say mê, yêu thích và nghiêm túc khi học bộ môn.II. Phương tiện dạy học: Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên sinh học lớp 8 Tranh vẽ phóng to các hình 3. 1 đến 3.2 Bảng phụ bảng 3.1, phiếu học tập Học sinh: Đọc trước bài mớiIII Tiến trình bài học:* Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số:Kiểm tra bài cũ:(6’ - kiểm tra miệng)?HSTB: Cơ thể người có cấu tao...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được
 • Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giáo án sinh học 8 đủ dùng cả năm

Upload: kevin_tran1806

📎
👁 Lượt xem: 226
Lượt tải: 10

Giáo án sinh 8 theoppcthot

Upload: dnthanh86

📎 Số trang: 193
👁 Lượt xem: 170
Lượt tải: 10

Giáo án Sinh 8 Full

Upload: ngotanh

📎 Số trang: 166
👁 Lượt xem: 159
Lượt tải: 6

Giáo án sinh 8 HKII

Upload: hieunmvn

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 189
Lượt tải: 10

Giáo án Sinh 8 HK2

Upload: votruclinh

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 165
Lượt tải: 14

Giáo án sinh 8 2011

Upload: rose_crystal_85

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 174
Lượt tải: 8

Giáo án Sinh 8 KI

Upload: trangle_huyen

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 163
Lượt tải: 13

Giáo án Sinh học lớp 8 minh tiết 1 36

Upload: thanhphong6565

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 173
Lượt tải: 4

Giáo án sinh học lớp 8

Upload: canhbuomxanh_1987

📎 Số trang: 203
👁 Lượt xem: 327
Lượt tải: 8

Giáo án sinh lớp 8 1

Upload: cbvmiennam

📎 Số trang: 203
👁 Lượt xem: 227
Lượt tải: 12

Giáo án sinh 8 trọn bộ

Upload: bachcolo1977

📎 Số trang: 202
👁 Lượt xem: 226
Lượt tải: 13

Giáo án Sinh học 8 Hay

Upload: thaonguyenaof

📎 Số trang: 182
👁 Lượt xem: 329
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được

Upload: suninvietnam

📎 Số trang: 462
👁 Lượt xem: 803
Lượt tải: 24

CHUYÊN MỤC

Sinh Học Sinh học Lớp 8
Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được tuần 2: Ngày soạn: 11.9.09 Tiết 3: TẾ BÀOI. Mục tiêu bài dạy:Kiến thức: Giúp học sinh nắm được thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào. Phân biệt được chức năng từng cấu trúc tế bào, chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.Kỹ năng: Rèn doc Đăng bởi
5 stars - 461764 reviews
Thông tin tài liệu 462 trang Đăng bởi: suninvietnam - 31/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 31/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo án sinh 8 Mình thấy dùng được