Tìm tài liệu

Giao an 1

Giáo an 1

Upload bởi: becauseiloveu0606

Mã tài liệu: 463829

Số trang: 371

Định dạng: doc

Dung lượng file: 2,678 Kb

Chuyên mục: Sinh học Lớp 9

Info

Ngày soạn: Ngày dạy:Tiết 1 PHẦN I- DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCHƯƠNG I- CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐENBài 1: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌCI. MỤC TIÊU.1. Kiến thức: - Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.- Hiểu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.- Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học.2. Kỹ năng. - Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.- Phát triển tư duy phân tích, so sánh.3. Thái độ. Xây dựng ý thức tự giác trong học tập.II. CHUẨN BỊ.1. Gv: - Tranh phóng to hình 1.2.- Tranh ảnh hay chân dung Menđen.2. Hs: Sgk, sbt…III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: 9ª1: 9ª2:2. Kiểm tra3. Nội dung bài mới:* Mở bài: Di truyền học tuy mới hình thành...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giáo an 1
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1
 • Giáo an 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Bìa giáo an 1

Upload: pvh_yb

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 256
Lượt tải: 4

Giáo án 9 1

Upload: huyen

📎
👁 Lượt xem: 246
Lượt tải: 4

Giáo án Sinh9 1

Upload: asdfadsfsdfadsfs

📎
👁 Lượt xem: 218
Lượt tải: 11

Giáo án sinh 8 1

Upload: trangct68

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 179
Lượt tải: 7

Giáo án sinh 9 HK 1 1

Upload: chungkhoansanhdieu

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 126
Lượt tải: 5

Giáo án Sinh 9 full 1

Upload: nguyenvantinh07

📎 Số trang: 173
👁 Lượt xem: 192
Lượt tải: 5

Giáo án sinh 9 chuan 1

Upload: irtiahk

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 154
Lượt tải: 13

Giáo án sinh 9 HKI 1

Upload: phongk27

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 174
Lượt tải: 8

Giáo án Sinh 9 HK1 1

Upload: nhatrang_68

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 139
Lượt tải: 6

Giáo án sinh 9 hkii 1

Upload: kiendt

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 153
Lượt tải: 11

Giáo án Sinh học 8 1

Upload: nghiemtruong

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 164
Lượt tải: 4

Giáo án sinh 9 hk2 1

Upload: berrymeo

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 113
Lượt tải: 8

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giáo an 1

Upload: becauseiloveu0606

📎 Số trang: 371
👁 Lượt xem: 302
Lượt tải: 5

CHUYÊN MỤC

Sinh Học Sinh học Lớp 9
Giáo an 1 Ngày soạn: Ngày dạy:Tiết 1 PHẦN I- DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCHƯƠNG I- CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐENBài 1: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌCI. MỤC TIÊU.1. Kiến thức: - Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.- Hiểu được công lao to lớn doc Đăng bởi
5 stars - 463829 reviews
Thông tin tài liệu 371 trang Đăng bởi: becauseiloveu0606 - 07/10/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/10/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo an 1