Tìm tài liệu

Giao an 4 CKT 2010

Giáo án 4 CKT 2010

Upload bởi: huynguyen_hn

Mã tài liệu: 463392

Số trang: 538

Định dạng: doc

Dung lượng file: 4,803 Kb

Chuyên mục: Sinh học Lớp 9

Info

Tuần 3 Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2009TẬP ĐỌC : THƯ THĂM BẠN I. MỤC TIÊU: - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thư thể hiện sự cảm thông chia sẻ nỗi đau của bạn. - Hiểu được tình cảm của người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn.( Trả lời được các CH trong SGK, nắm được tác dụng của phần mở đấu, phần kết thúc bức thư )II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Một số bức ảnh về cảnh cứu đồng bào trong cơn lũ lụt. Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn thư cần hướng dẫn HS luyện đọc.III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:Giáo viênHọc sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ Truyện cổ nước mình, trả lời câu hỏi về nội dung bài thơ.( Câu 1,2 )- Em hiểu ý hai dòng thơ cuối như thế nào?.Nhận xét bài cũ.2. Bài mới: Giới thiệu...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010
 • Giáo án 4 CKT 2010

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giáo án sinh học 9 Theo CKT CKN

Upload: billgate_dn

📎 Số trang: 209
👁 Lượt xem: 228
Lượt tải: 13

Giáo án 4 Tuần 4

Upload: vduc83

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 148
Lượt tải: 12

Giáo án 4 Tuần 8

Upload: ngoductrong

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 183
Lượt tải: 7

Giáo án 4 Tuần 5

Upload: vanhelsing_lqc

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 295
Lượt tải: 17

Giáo án 4 tuần 15

Upload: pbtdanh

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 163
Lượt tải: 6

Giáo án 4 Tuần 9

Upload: sunghietngacuathoigian

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 142
Lượt tải: 4

Giáo án 4 Tuần 14

Upload: kanzler_vn

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 154
Lượt tải: 2

Giáo án 4 Tuần 12

Upload: vunhuanthang

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 133
Lượt tải: 3

Giáo án 4 Tuần 2

Upload: daiduong2002

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 142
Lượt tải: 9

Giáo án 4 Tuần 13

Upload: Luu52

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 183
Lượt tải: 13

Giáo án 4 Tuần 11

Upload: hungmx

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 120
Lượt tải: 9

Giáo án 4 Tuần 16

Upload: chuatesonlam

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 161
Lượt tải: 2

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giáo án 4 CKT 2010

Upload: huynguyen_hn

📎 Số trang: 538
👁 Lượt xem: 317
Lượt tải: 4

CHUYÊN MỤC

Sinh Học Sinh học Lớp 9
Giáo án 4 CKT 2010 Tuần 3 Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2009TẬP ĐỌC : THƯ THĂM BẠN I. MỤC TIÊU: - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thư thể hiện sự cảm thông chia sẻ nỗi đau của bạn. - Hiểu được tình cảm của người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn.( doc Đăng bởi
5 stars - 463392 reviews
Thông tin tài liệu 538 trang Đăng bởi: huynguyen_hn - 07/07/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/07/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo án 4 CKT 2010