Tìm tài liệu

Thong tu lien tich so 262011TTLT BGDDT BKHCN BYT

Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN BYT

Upload bởi: Huan3188

Mã tài liệu: 375141

Số trang: 5

Định dạng: doc

Dung lượng file: 64 Kb

Chuyên mục: Tổng hợp

Info

BỘ GIÁO DỤC VÀ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ Y TẾ --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYTHà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN BÀN GHẾ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCăn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN BYT
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN BYT
  • Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN BYT
  • Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN BYT
  • Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN BYT
  • Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN BYT

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thông tư liên tịch số 35

Upload: traihaiphong_8x

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 205
Lượt tải: 2

Thông tư liên tịch

Upload: changtinhyeu87

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 81
Lượt tải: 3

Thông tư liên tịch 26ttlt

Upload: vidicojsc

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 158
Lượt tải: 11

Thông tư liên tịch số 49 của Bộ Tài chính và ...

Upload: hanhmai

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 81
Lượt tải: 9

Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và ...

Upload: viethung1301

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 231
Lượt tải: 9

Thông tư liên tịch số 43 của Bộ Tài chính và ...

Upload: mocxi

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 72
Lượt tải: 3

Thông tư liên tịch hướng dẫn biên chế

Upload: dungvdfm

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 152
Lượt tải: 6

Thông tư liên tịch đánh giá CT y tế

Upload: silentsea135

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 154
Lượt tải: 11

Thông tư Liên tịch về Phụ cấp thâm niên cho ...

Upload: vneconomy_vn

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 64
Lượt tải: 5

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ chi trả ...

Upload: phammai282

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 77
Lượt tải: 12

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ dạy thêm ...

Upload: ntcuongct

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 133
Lượt tải: 3

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiên chế ...

Upload: hoangngoc222004

📎
👁 Lượt xem: 60
Lượt tải: 9

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN ...

Upload: Huan3188

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 122
Lượt tải: 12

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN BYT BỘ GIÁO DỤC VÀ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ Y TẾ --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYTHà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN doc Đăng bởi
5 stars - 375141 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: Huan3188 - 21/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN BYT