Tìm tài liệu

Thong tu lien tich so 31 cua Bo Tai chinh va Bo GD DT

Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

Upload bởi: viethung1301

Mã tài liệu: 375142

Số trang: 7

Định dạng: doc

Dung lượng file: 77 Kb

Chuyên mục: Tổng hợp

Info

LIÊN TỊCHBỘ TÀI CHÍNH – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO–––––––––––Số: 31 /2007/TTLT/BTC-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2007THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn công tác quản lý tài chínhđối với Olympic Toán học Quốc tế tại Việt Nam năm 2007Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án tổ chức Olympic Toán học quốc tế lần thứ 48 năm 2007 tại Việt nam;Theo thông lệ các kỳ Olympic Toán học quốc tế;Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT
 • Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT
 • Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT
 • Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT
 • Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT
 • Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT
 • Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thông tư liên tịch số 43 của Bộ Tài chính và ...

Upload: mocxi

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 72
Lượt tải: 3

Thông tư liên tịch số 49 của Bộ Tài chính và ...

Upload: hanhmai

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 81
Lượt tải: 9

Thông tư 32 của Bộ GD ĐT

Upload: pham78

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 132
Lượt tải: 5

Thông tư 07 của Bộ GD ĐT

Upload: tran_manh_1992

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 78
Lượt tải: 9

Thông tư 58 Bộ GD ĐT

Upload: huyvina2010

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 76
Lượt tải: 9

Chỉ thị của Bộ GD và ĐT

Upload: son

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 65
Lượt tải: 9

Thông báo của Bộ GD ĐT về khen thưởng 2009

Upload: zjn_zjn_01

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 51
Lượt tải: 3

Thông tư số 91 của Bộ Tài chính

Upload: quangthang192

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 52
Lượt tải: 4

Thông tư số 63 của Bộ Tài chính

Upload: rosa131086

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 34
Lượt tải: 8

Thông tư 21 của Bộ GD ĐTTĐKT

Upload: ftu_136

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 87
Lượt tải: 13

Quyết định 30 của bộ GD ĐT

Upload: iloveyou_forever19842004

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 74
Lượt tải: 9

Công văn 5842 của Bộ GD ĐT

Upload: goodfriendtnt

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 214
Lượt tải: 12

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và ...

Upload: viethung1301

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 231
Lượt tải: 9

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT LIÊN TỊCHBỘ TÀI CHÍNH – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO–––––––––––Số: 31 /2007/TTLT/BTC-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2007THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn công tác quản lý tài chínhđối với Olympic doc Đăng bởi
5 stars - 375142 reviews
Thông tin tài liệu 7 trang Đăng bởi: viethung1301 - 25/09/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/09/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và Bộ GD ĐT