Tìm tài liệu

Thong tu lien tich so 35

Thông tư liên tịch số 35

Upload bởi: traihaiphong_8x

Mã tài liệu: 375143

Số trang: 5

Định dạng: doc

Dung lượng file: 77 Kb

Chuyên mục: Tổng hợp

Info

THÔNG TƯ LIÊN TỊCHCỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ SỐ 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNVNGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC Ở CÁCCƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬPCăn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội; Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3091/VPCP-KG ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ giao...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Thông tư liên tịch số 35
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Thông tư liên tịch số 35
  • Thông tư liên tịch số 35
  • Thông tư liên tịch số 35
  • Thông tư liên tịch số 35
  • Thông tư liên tịch số 35

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thông tư liên tịch

Upload: changtinhyeu87

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 90
Lượt tải: 3

Thông tư liên tịch 26ttlt

Upload: vidicojsc

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 176
Lượt tải: 11

Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN ...

Upload: Huan3188

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 134
Lượt tải: 12

Thông tư liên tịch số 43 của Bộ Tài chính và ...

Upload: mocxi

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 83
Lượt tải: 3

Thông tư liên tịch số 49 của Bộ Tài chính và ...

Upload: hanhmai

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 90
Lượt tải: 9

Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và ...

Upload: viethung1301

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 248
Lượt tải: 9

Thông tư 35

Upload: ktxdhoabinh

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 112
Lượt tải: 9

Thông tư 35 35 2006TTLT BGDDT BNV

Upload: hieutrau2003

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 75
Lượt tải: 8

Thông tư liên tịch hướng dẫn biên chế

Upload: dungvdfm

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 165
Lượt tải: 6

Thông tư liên tịch đánh giá CT y tế

Upload: silentsea135

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 162
Lượt tải: 11

Thông tư 23 và 35

Upload: thachnv

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 63
Lượt tải: 7

Thông tư Liên tịch về Phụ cấp thâm niên cho ...

Upload: vneconomy_vn

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 73
Lượt tải: 5

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thông tư liên tịch số 35

Upload: traihaiphong_8x

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 244
Lượt tải: 2

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Thông tư liên tịch số 35 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHCỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ SỐ 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNVNGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC Ở CÁCCƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬPCăn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của doc Đăng bởi
5 stars - 375143 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: traihaiphong_8x - 28/08/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/08/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thông tư liên tịch số 35