Tìm tài liệu

Thong tu lien tich

Thông tư liên tịch

Upload bởi: changtinhyeu87

Mã tài liệu: 375148

Số trang: 5

Định dạng: doc

Dung lượng file: 56 Kb

Chuyên mục: Tổng hợp

Info

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO- BỘ NỘI VỤ –––––––– Số: 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2006THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn định mức biên chế viên chức ở cáccơ sở giáo dục phổ thông công lập–––––––––Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội; Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Thông tư liên tịch
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Thông tư liên tịch
  • Thông tư liên tịch
  • Thông tư liên tịch
  • Thông tư liên tịch
  • Thông tư liên tịch

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thông tư liên tịch 26ttlt

Upload: vidicojsc

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 158
Lượt tải: 11

Thông tư liên tịch số 35

Upload: traihaiphong_8x

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 204
Lượt tải: 2

Thông tư liên tịch số 262011TTLT BGDĐT BKHCN ...

Upload: Huan3188

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 121
Lượt tải: 12

Thông tư liên tịch hướng dẫn biên chế

Upload: dungvdfm

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 152
Lượt tải: 6

Thông tư liên tịch đánh giá CT y tế

Upload: silentsea135

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 154
Lượt tải: 11

Thông tư liên tịch số 49 của Bộ Tài chính và ...

Upload: hanhmai

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 81
Lượt tải: 9

Thông tư liên tịch số 43 của Bộ Tài chính và ...

Upload: mocxi

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 72
Lượt tải: 3

Thông tư Liên tịch về Phụ cấp thâm niên cho ...

Upload: vneconomy_vn

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 64
Lượt tải: 5

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ chi trả ...

Upload: phammai282

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 77
Lượt tải: 12

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ dạy thêm ...

Upload: ntcuongct

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 133
Lượt tải: 3

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiên chế ...

Upload: hoangngoc222004

📎
👁 Lượt xem: 60
Lượt tải: 9

Thông tư liên tịch số 31 của Bộ Tài chính và ...

Upload: viethung1301

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 230
Lượt tải: 9

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thông tư liên tịch

Upload: changtinhyeu87

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 81
Lượt tải: 3

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Thông tư liên tịch BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO- BỘ NỘI VỤ –––––––– Số: 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2006THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn định mức biên chế viên chức ở doc Đăng bởi
5 stars - 375148 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: changtinhyeu87 - 24/10/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/10/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thông tư liên tịch