Tìm tài liệu

Moi quan he giua Luat hanh chinh Viet Nam va hoat dong quan ly hanh chinh nha nuoc o Viet Nam

Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

Upload bởi: socola12_12

Mã tài liệu: 232301

Số trang: 9

Định dạng: doc

Dung lượng file: 93 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Loại tài liệu: Tài liệu thường

Down

Tải tài liệu

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành ...

Upload: dadadas

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 39953
Lượt tải: 173

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản ...

Upload: iam_t0m

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 7089
Lượt tải: 21

Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản ...

Upload: longnguyen_hud

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 634
Lượt tải: 16

Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của ...

Upload: xswingtrader

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 540
Lượt tải: 17

Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

Upload: trungdelphi

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 543
Lượt tải: 17

Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành ...

Upload: quachanh87

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 330
Lượt tải: 17

Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành ...

Upload: leevinh1977

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 487
Lượt tải: 17

Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt ...

Upload: 6789gialai

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 660
Lượt tải: 23

Tài phán hành chính ở Việt nam

Upload: huyenntt

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 450
Lượt tải: 16

Cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: liketo_friend

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 819
Lượt tải: 22

Mối tương quan giữa tính hợp pháp và hợp lý ...

Upload: hoc15145

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 1471
Lượt tải: 19

Hành chính và các vấn đề về cải cách hành ...

Upload: chuthihuong

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 516
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam A. ĐẶT VẤN ĐỀ. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. Khái quát về luật hành chính. 2. Khái quát về hoạt động quản lí hành chính nhà nước. II. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC doc Đăng bởi
5 stars - 232301 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: socola12_12 - 16/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/08/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam