Tìm tài liệu

Su ke thua va phat trien cac quyen co ban cua cong dan ve tu do dan chu va tu do ca nhan trong lich su lap hien Viet Nam

Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Upload bởi: chienthangdbp90

Mã tài liệu: 83881

Số trang: 55

Định dạng: docx

Dung lượng file: 340 Kb

Chuyên mục: Kinh tế nông nghiệp

Loại tài liệu: Tài liệu VIP

Down

Tải tài liệu

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền ...

Upload: kieuphongdaigia

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 716
Lượt tải: 16

Những vấn đề cơ bản trong luật quốc tịch ...

Upload: water_pw

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 1375
Lượt tải: 16

Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của ...

Upload: kieuthuan86

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 552
Lượt tải: 16

Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 ...

Upload: Lylysal

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 2805
Lượt tải: 20

Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản ...

Upload: citd133nct

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 624
Lượt tải: 16

Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công ...

Upload: jennycandy032

📎 Số trang: 142
👁 Lượt xem: 457
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển kinh ...

Upload: ngocanhvntd

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 340
Lượt tải: 16

Sự cần thiết và giải pháp cơ bản để phát ...

Upload: htdaihocvinh073

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 335
Lượt tải: 16

Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động ...

Upload: thanhhuy090

📎 Số trang: 139
👁 Lượt xem: 500
Lượt tải: 16

Phát triển du lịch sinh thái gắn với vấn đề ...

Upload: vinhtrinh

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 351
Lượt tải: 16

Phát triển du lịch sinh thái gắn với vấn đề ...

Upload: dzungkimsic

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 351
Lượt tải: 16

Quốc Hội – cơ quan đại biểu cao nhất cửa ...

Upload: noa9999

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 487
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam Trong số các quyền cơ bản của công dân được các bản Hiến pháp của nước ta ghi nhận thì các quyền về tự do dân chủ và tự do cá nhân luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ các quyền này thể hiện mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước, thể docx Đăng bởi
5 stars - 83881 reviews
Thông tin tài liệu 55 trang Đăng bởi: chienthangdbp90 - 24/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/09/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản của công dân về tự do dân chủ và tự do cá nhân trong lịch sử lập hiến Việt Nam