Tìm tài liệu

Ly luan gia tri thang du va van dung vao nen kinh te Viet Nam

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

Upload bởi: chungdv

Mã tài liệu: 62249

Số trang: 5

Định dạng: docx

Dung lượng file: 77 Kb

Chuyên mục: Kinh tế chính trị

Loại tài liệu: Tài liệu thường

Down

Tải tài liệu

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Lí luận giá trị thặng dư và vận dụng nó vào ...

Upload: remember_sad2010

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 1063
Lượt tải: 31

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực ...

Upload: pc121209

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 1889
Lượt tải: 19

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực ...

Upload: lonely18102000

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 836
Lượt tải: 16

Lý luận giá trị và vận dụng vào nền kinh tế ...

Upload: nakatanhan

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 807
Lượt tải: 19

Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào ...

Upload: mj_01_01_2010

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 666
Lượt tải: 30

Lý luận giá trị của C Mác và sự vận dụng vào ...

Upload: hoangnhung23

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 617
Lượt tải: 17

Qui luật giá trị thặng dư và vận dụng vào ...

Upload: kimhoan_dang

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 618
Lượt tải: 16

Quy luật giá trị thặng dư và sự vận dụng ...

Upload: thanhlongfrv

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 623
Lượt tải: 16

Vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế ...

Upload: chandaidatrang

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 580
Lượt tải: 18

Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư

Upload: trinhxuangiap1984

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 668
Lượt tải: 19

Lý luận kinh tế chính trị về giá trị thặng ...

Upload: HaiNguyenSon

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 386
Lượt tải: 5

Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền ...

Upload: lylacthanh

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 503
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam Như chúng ta đã biết, sau chính sách Đổi Mới năm 1986, kinh tế Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định docx Đăng bởi
5 stars - 62249 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: chungdv - 17/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/11/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam