Xử lý hành vi vi phạm về thuế phát hiện qua công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Mã tài liệu: 244785 Số trang: 10 Định dạng: doc

Mô tả

Đề tài: Xử lý hành vi vi phạm về thuế phát hiện qua công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam

Tiểu luận dài 15 trang:

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU .1

PHẦN I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG 3

PHẦN II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 5

I. Nguyên nhân: 5

II. Hậu quả .5

PHẦN III. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG .7

KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .10

I. Kết luận 10

II. Kiến nghị 10

LỜI CAM ĐOAN 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

Xem thêm

Mã tài liệu 244785

Hướng dẫn tải tài liệu
Để tải tài liệu thì bạn phải là thành viên của hệ thống và đã xác thực tài khoản email. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, vào chi tiết tài liệu và tải.

Danh sách sản phẩm xem gần đây