Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng

Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng

Câu hỏi thảo luận Lớp Cảm tình đảng 1/ Đồng chí hãy phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống đó đang được Đảng ta giữ gìn và phát huy ra sao ?. 2/ Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại

Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm Cho ví dụ

Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm Cho ví dụ

Tiêu chí: Định nghĩa Vi phạm hành chính Khoản 2 điều 1 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008. Theo đó VPHC là hành vi cá nhân, tổ chức thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là

Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khoá II phê duyệt đấu thầu

Bài tập Tình huống và đáp án Tình huống quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khoá II phê duyệt đấu thầu

Bài tập tình huống dài 18 trang: LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm vừa qua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý

Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 1

Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 1

Phần 1: Giới thiệu chung về sự ra đời, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam Phần 2: Phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra đối với đội ngũ công nhân của nước ta hiện nay Phần ba: Giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Việt Nam

So sánh Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 1930 và sự vận dụng những luận điểm của Cương lĩnh vào giai đoạn cách mạng Việt Nam 1939 1945

So sánh Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 1930 và sự vận dụng những luận điểm của Cương lĩnh vào giai đoạn cách mạng Việt Nam 1939 1945

Chương 1: Khái quát về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị năm tháng Chương 2: So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị năm tháng Chương 3: Những luận điểm

Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em

Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em

Hứng thú học tập có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng học tập của HS và sự phát triển nhân cách của các em. Trong trường tiểu học môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ cho HS. Vì

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Ngôn ngữ - thành tựu lớn nhất của con người – là một hệ thống tín hiệu đạc biệt. Nó là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của các thành viên trong xã hội loài người, nhờ có ngôn ngữ con người có thể trao đổi cho nhau những hiểu biết, truyền cho

Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc phân tích tính tất yếu phải đổi mới kinh tế Việt Nam

Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc phân tích tính tất yếu phải đổi mới kinh tế Việt Nam

Thế giới luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Trong mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh yêu cầu phải có một cách thức thích nghi phù hợp. Nếu không chịu tác động biến đổi thì cách sống ấy sẽ không tồn tại được và tất yếu sẽ bị loại ra khỏi cộng

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam

Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động chấp hành - điều hành của nhà nước. Đó là một hình thức hoạt động của Nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành pháp luật, pháp