Bào chế và sinh dược học tập 2

Bào chế và sinh dược học tập 2

Chuyên ngành: DS Đại họcTác giả: PGS.TS. Lê Quan Nghiệm, TS. Huỳnh Văn HoáSơ lược: Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Dược sĩ đại học. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu

Ebook Khí công NGŨ CẦM HÍ sách hiếm không có trên thị trường

Ebook Khí công NGŨ CẦM HÍ sách hiếm không có trên thị trường

Ngũ cầm Hí là 5 bài tập thể dục khí công cực kỳ đơn giản nhưng hiểu quả rất cao do thần y Hoa Đà sáng tác, có tác dụng chỉnh thể đối với sức khoẻ, mà còn có công hiệu riêng mỗi một Hí, mô tả cái uy mãnh của con Hổ; cái an nhàn thoải mái của con

Ngoại bệnh lý tập 2

Ngoại bệnh lý tập 2

Ngoại bệnh lý Tập 2 Sách đào tạo bác sĩ đa khoa Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Lình Chủ biên: PGS. TS. Phạm Văn Lình LờI GIớI THIệU Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương

Dược lý học Tập 1

Dược lý học Tập 1

Chuyên ngành:Bác sĩ Đa khoa Tác giả: GS.TS. Đào Văn Phan Sơ lược: Lời giới thiệu Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Bác sĩ đa khoa. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy

Công nghệ bào chế dược phẩm

Công nghệ bào chế dược phẩm

Chuyên ngành:DS Đại học Tác giả: PGS.TS. Hoàng Minh Châu Sơ lược: Lời giới thiệu Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Dược sĩ đại học. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu

Hoá phân tích tập 1

Hoá phân tích tập 1

Chuyên ngành:DS Đại học Tác giả: PGS. TS. Võ Thị Bạch Huệ Lời giới thiệu Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Dược sĩ đại học. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học

Thực vật dược

Thực vật dược

Chuyên ngành: DS Đại học Tác giả: TS Trương Thị Đẹp LỜI GIỚI THIỆU Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn

Điều dưỡng ngoại 1

Điều dưỡng ngoại 1

Chuyên ngành:Cử nhân điều dưỡng Tác giả: PGS.TS.BS. Nguyễn Tẫn Cường Sơ lược: Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Cử nhân điều dưỡng. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy

Ký sinh trùng thực hành

Ký sinh trùng thực hành

Chuyên ngành: Cử nhân kỹ thuật Y học Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Xuân Sơ lược: Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Cử nhân xét nghiệm. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy –

Sinh học đại cương

Sinh học đại cương

Chuyên ngành:DS Đại học Tác giả: PGS.TS. Cao Văn Thu Sơ lược: Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Dược sỹ đại học. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ