Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Đồng Hóa giai đoạn 2011 2015

Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới xã Đồng Hóa giai đoạn 2011 2015

trường đại học kinh tế quốc dân khoa khoa học quản lý --- o0o --- chuyên đề thực tập tốt nghiệp đề tài: thực trạng, giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã đồng hóa - huyện kim bảng giai đoạn 2011 - 2015 giáo viên hướng dẫn : ths. nguyễn quang huy

Công nghệ sản xuất bột mì

Công nghệ sản xuất bột mì

MỤC LỤC I. TỔNG QUAN VỀ LÚA MÌ 1. Phân loại lúa mì 2. Cấu tạo hạt lúa mì 3. Thành phần hóa học của hạt lúa mì 4. Các chỉ tiêu đánh giá lúa mì II. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỘT MÌ 1. Tiêu chuẩn cảm quan 2. Tiêu chuẩn hóa lý III. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

Thực trạng và những giải pháp phát triển ngành trồng trọt huyện Con Cuông Nghệ An

Thực trạng và những giải pháp phát triển ngành trồng trọt huyện Con Cuông Nghệ An

Chương I: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của đề tài Chương II: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội Huyện miền núi Con cuông có ảnh hưởng đến sản xuất Trồng trọt và thực trạng phát triển sản xuất Chương III: Những giải pháp chủ yếu để phát triển

Thực trạng và một số giải pháp dồn điền đổi thửa ở huyện Ứng Hoà tỉnh Hà Tây

Thực trạng và một số giải pháp dồn điền đổi thửa ở huyện Ứng Hoà tỉnh Hà Tây

Phần I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp và tình trạng manh mún đất đai ở một số nước trên thế giới Phần II: Thực trạng dồn điền đổi thửa nhằm tập trung đất nông nghiệp ở huyện ứng Hoà, tỉnh Hà Tây

Đánh giá khả năng sinh sản và sinh trưởng của lợn nái Landrace và Yorkchire tại trại giống lợn ngoại Thanh Hưng Hà Tây

Đánh giá khả năng sinh sản và sinh trưởng của lợn nái Landrace và Yorkchire tại trại giống lợn ngoại Thanh Hưng Hà Tây

Phần 1 Mở đầu Phần 2 Tổng quan tài liệu Phần 3 Đối tượng - Nội dung Phần 4 Kết quả và thảo luận Phần 5 Kết luận và đề nghị

Thực trạng về sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam

Thực trạng về sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam

Đất đai đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của sinh vật và loài người trên trái đất. Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động kinh tế xã hội, đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế trong nông nghiệp, là yếu tố quan

Thực trạng giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Việt Nam

Thực trạng giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Việt Nam

Lao động và việc làm luôn là một vấn đề mang tính chất xã hội quan trọng là nhiệm vụ cấp bách trong sự nghiệp phát tiển kinh tế của mỗi quốc gia. Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam, với dân số đông, cơ cấu trẻ thì vấn đề giải quyết

Quyền công tố ở Việt Nam

Quyền công tố ở Việt Nam

Yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay đòi hỏi phải nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đó việc tăng cường chất lượng công tố của Viện kiểm sát nhằm chống bỏ lọt tội phạm, không làm oan

Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh ở Việt Nam

Trong đời sống xã hội, việc công dân đi ra nước ngoài và từ nơước ngoài về nơước (xuất cảnh nơước mình, nhập cảnh một nước khác và ngơược lại) để cư trú, làm ănơ sinh sống, buôn bán, đầu tươ, công tác, lao động, học tập, du lịch... là một vấn đề

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng thành lập công ty

Một trong những dấu ấn của thời kỳ đầu đổi mới ở Việt Nam là sự ra đời của Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp Tư nhân năm 1990. Các đạo luật này đã khẳng định một lần nữa chủ trương xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp để xây