Những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo

Những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có đảng lãnh đạo

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài thể hiện ở các nội dung sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã từng

Nghị luận xã hội CÁI KÉN BƯỚM

Nghị luận xã hội CÁI KÉN BƯỚM

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI - NGHỊ LUẬN CÂU CHUYỆN : CÁI KÉN BƯỚM đây là bài làm của mình ( bao gồm dàn ý chi tiết và bài làm ) NGHỊ LUẬN XÃ HỘI ĐỀ BÀI: CÁI KÉN BƯỚM Một cậu bé tìm thấy cái kén bướm. Một hôm cậu thấy cái kén hé lỗ nhỏ. Cậu ngồi hàng giờ nhìn

So sánh Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 1930 và sự vận dụng những luận điểm của Cương lĩnh vào giai đoạn cách mạng Việt Nam 1939 1945

So sánh Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 1930 và sự vận dụng những luận điểm của Cương lĩnh vào giai đoạn cách mạng Việt Nam 1939 1945

Chương 1: Khái quát về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị năm tháng Chương 2: So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị năm tháng Chương 3: Những luận điểm

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục bậc

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục bậc

Phần I Phân tích chi tiết gia công Phần II Xác định dạng sản xuất Phần III Chọn phôi và phương pháp tạo phôi Phần IV Thiết kế quy trình công nghệ Phần I Phân tích chi tiết gia công

Tính triệt để khễng triệt để của các cuộc cách mạng tư sản

Tính triệt để khễng triệt để của các cuộc cách mạng tư sản

Lịch sử nhận loại phát triển qua năm hình thái kinh tế xã hội – theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử - đó là: cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Từng hình thái kinh tế xã hội là một bước

Vương triều Nguyễn có trách nhiệm gì trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp thế kỷ XIX

Vương triều Nguyễn có trách nhiệm gì trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp thế kỷ XIX

Thời kỳ các cúa Nguyễn và vương triều Nguyễn từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX - là một trong những thời kỳ lịch sử dài của dân tộc. Bởi đây là thời kỳ lịch sử đã xảy ra rất nhiều biến cố quyết định đến vận mệnh của lịch sử dân tộc, chính vì vậy mà

Việc giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc giai cấp độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày trong giai đoạn 1930 1945

Việc giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc giai cấp độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày trong giai đoạn 1930 1945

. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp là một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa. Trong một nước thuôc địa như Việt Nam, Người luôn đặt vấn đề dân tộc lên trên vấn đề

Cái Ngông từ thơ của Nguyễn Công Trứ đến thơ Tản Đà

Cái Ngông từ thơ của Nguyễn Công Trứ đến thơ Tản Đà

Nguyễn Công Trứ và Tản Đà sinh ra và lớn lên vào hai giai đoạn khác nhau của lịch sử. Nhưng xét về bản chất, hai bối cảnh đó lại có những nét tương đồng: trong lòng xã hội nảy sinh những biến động bão táp làm xuất hiện nhiều trạng thái tâm lí,

Sự ra đời của giai cấp Tư sản, Tiểu tư sản và trào lưu dân chủ tư sản

Sự ra đời của giai cấp Tư sản, Tiểu tư sản và trào lưu dân chủ tư sản

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam ở cửa biển Đà Nẵng. Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam bắt đầu và tạm thời bị thất bại. Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã căn bản hoàn thành công cuộc bình định về