Phân phối chương trình Lịch sử THPT giảm tải

Phân phối chương trình Lịch sử THPT giảm tải

A. HƯỚNG DẪN CHUNG1. Thời gian thực hiện: Phân phối chương trình ( PPCT) có hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011-2012. 2. Nội dung và thời lượng dạy học - Nội dung dạy học bộ môn trong PPCT có sự điều chỉnh ở

Nội dung giảm tải môn Lịch sử trung học phổ thông

Nội dung giảm tải môn Lịch sử trung học phổ thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN LỊCH SỬ, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Điều chỉnh nội dung

Đề kiểm tra 1tiết sử 12 HKI có ma trận

Đề kiểm tra 1tiết sử 12 HKI có ma trận

TRƯỜNG PT CẤP 2-3 ĐA KIA ––––––––Họ và tên: Lớp: SBD:…………….Phòng: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NH 2010 - 2011–––––––––––––––––––––––– MÔN: LỊCH SỬ 12 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)Giám thị 1Giám thị 2ĐIỂMLời nhận xét của giám

Giáo án tự chọn lớp 10 Chuyên đề II

Giáo án tự chọn lớp 10 Chuyên đề II

Ngày soạn: Tiết thứ: 01Bài:chuyên đề 2: văn minh đại việtA - Mục tiêu: 1. Kiến thức: Những tiền đề về kinh tế, chính trị - xã hội dẫn đến sự hình thành văn minh Đại Viẹt. Văn minh Đại Việt đã tiếp nối nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc sau thời gian

Giáo án lịch sử 10 cơ bản mới soạn theo chuẩn KTKN

Giáo án lịch sử 10 cơ bản mới soạn theo chuẩn KTKN

PHẦN MỘTLỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY,CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠICHƯƠNG 1XÃ HỘI NGUYÊN THỦYBÀI 1SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦY(Tiết 1)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Kiến thứcHS cần hiểu những mốc và những bước tến trên chặng đường dài, phấn dấu

Mẫu nhãn vở

Mẫu nhãn vở

TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN 8A5 GV: NGUYẾN THỊ YẾN TỔ: VĂN - SỬ - GDCD Năm học 2010 - 2011 TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN 8A5 GV: NGUYẾN THỊ YẾN TỔ: VĂN - SỬ - GDCD Năm học 2010 - 2011 TRƯỜNG THCS CÁT NHƠN 8A5 GV: NGUYẾN THỊ YẾN TỔ: VĂN - SỬ - GDCD Năm học 2010 -

Giao an boi duong hsg su 9

Giao an boi duong hsg su 9

PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚIChủ đề 1:Liên Xô và các nước Đông ÂuA. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 70 của TK XX. a. Bối cảnh lịch sử: Sau chiến

Đề cương ôn tập học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử

Đề cương ôn tập học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch sử

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 9PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAMNỘI DUNG 1. CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LÀN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP Ở VIỆT NAMA. Khái quát kiến thứcI. Chương trình khai thác của Pháp.1. Nguyên nhân Pháp tiến hành khai thác ở Việt Nam ngay

Bìa giáo án đẹp mê hồn

Bìa giáo án đẹp mê hồn

Phòng GD & ĐT huyện THÀNH Trường tiểu học MỸ “A” ----------( ( (-------- Giáo ánlớp 2A2 Giáo viên : Nguyễn Quang Linh Tuần : 25 – 28 Quyển : 7 Năm học : 2009 - 2010...