Bang cac nguyen to hoa hoc trang 42 SGK

Mã tài liệu: 379826 Số trang: 2 Định dạng: doc

Mô tả

BẢNG 1 – MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌCSố protonTên nguyên tốKý hiệu hóa họcNguyên tử khốiHóa trị1HidroH1I2HeliHe4 3LitiLi7I4BeriBe9II5BoB11III6CacbonC12IV,II7NitơN14III, II, IV8OxiO16II9FloF19I10NeonNe20 11NatriNa23I12MagieMg24II13NhômAl27III14SilicSi28IV15PhotphoP31III, V16Lưu huỳnhS32II, IV, VI17CloCl35,5I, …18ArgonAr39,9 19KaliK39I20CanxiCa40II.    .    .    24CromCr52II, III…25ManganMn55II, IV, VII…26SắtFe56II, III29ĐồngCu64I, II30KẽmZn65II35BromBr80I, …47BạcAg108I56BariBa137II80Thủy ngânHg201I, II82ChìPb207II, IVMột số công thức tính toán trong hóa học Trong đó m: khối lượng chất (g)m = n.M M: khối lượng mol chất (g) n: số mol chất (mol) Trong đó V: thể tích chất khí ở đktc (lit )V= n.22,4 Trong đó MA: khối lượng mol chất khí A (g) MB: khối lượng mol chất khí B (g) dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí Btrong đó C%: nồng độ % (%) mct: khối lượng chất tan (g) mdd: khối lượng dung dịch (g) trong đó CM: nồng độ mol của dung dịch (M) n: số mol chất tan trong dung dịch (mol) V: thể tích dung dịch (lit)mdd= D. Vdd trong đó D: khối lượng riêng của dung dịch (g/ml)...
Xem thêm

Mã tài liệu 379826

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây