Sáng tạo bất đẳng thức

Mã tài liệu: 607950 Số trang: 343 Định dạng: docx

Mô tả

đây là cuốn sách của tác giả phạm kim hùng. số trang sách dày tới 343 trang, nội dung nghiên cứu sâu về 1, các bất đẳng thức cơ sở 2, sáng tạo bất đẳng thức 3, các cách chứng minh bất đẳng thức 4,một số vấn đề về chọn lọc bất đẳng thứ...
Xem thêm

Mã tài liệu 607950

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây