Tìm tài liệu

Chuyen cho hang hoa xuat nhap khau bang duong hang khong tai Vietnam Airlines thuc trang va giai phap

Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp

Upload bởi: emchichanh_vn

Mã tài liệu: 166196

Số trang: 93

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Giao thông vận tải

Info

Chương I: Tổng quan về chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không quốc tế

Chương II: Thực trạng chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines

Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines

Chương I: Tổng quan về chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không quốc tế

Phần 1: Quy định chung

Phần 2: Chấp nhận vận chuyển

Phần 3: Cước vận chuyển

Phần 4: Các dịch vụ và cước phí liên quan

Phần 5: Thanh toán cước phí

Phần 6: Không vận đơn

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại  Vietnam Airlines, thực trạng và giải pháp

   

  Lời mở đầu

   

  Trong bối cảnh chủ động hội nhập sâu về kinh tế thương mại với khu vực và trên thế giới nh­ hiện nay, thách thức lớn nhất với các doanh nghiệp là sức cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm. Việc hội nhập quốc tế đã đặt ra những yêu cầu vừa cấp thiết, vừa trọng yếu đối với mi doanh nghiệp để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) còng không phải là ngoại lệ. Qua hơn 10 năm hoạt động, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh đáng tự hào, tạo được vị thế và uy tín trên thị trường dịch vụ hàng không trong nước và quốc tế, đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần tạo dựng hình ảnh nước Việt Nam đổi mới trong con mắt của khách hàng và công chúng trong và ngoài nước. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển và đã khẳng định được vị thế của mình trên cả hai lĩnh vực: vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hoá.

  Vận chuyển hàng hoá đã đóng góp một phần quan trọng vào tăng trưởng chung của Vietnam Airlines. Doanh thu vận chuyển hàng hoá trong những năm qua chiếm tõ 10-13% trên tổng doanh thu của Hãng, trong đó vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu quốc tế chiếm một phần không nhỏ. Đặc biệt, trong quá trình hội nhập như hiện nay, khi Việt Nam đã là thành viên của các tổ chức quốc tế lớn như APEC, WTO. . . thì lượng hàng hoá xuất nhập khẩu sẽ tăng lên đáng kể, sẽ tạo ra mét thị trường rộng lớn cho hoạt động chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không. Cơ hội là vậy nhưng thách thức đối với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam còng không Ýt bởi xuất phát điểm còn thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật còn xa

  Đinh Thị Bảo Dung Lớp: Nhật 1 - K42F                            Líp: NhËt 1 - K42F

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp
 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Mối quan hệ giữa hợp đồng thuê tàu chuyến ...

Upload: phaletop

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 776
Lượt tải: 17

Giải pháp nâng cao thị phần vận chuyển hàng ...

Upload: sale_tvsi

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 663
Lượt tải: 17

Giao thông đường bộ ở Hà Nội thực trạng và ...

Upload: mrdoan68

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1189
Lượt tải: 17

Giao thông đường bộ ở Hà Nội thực trạng và ...

Upload: tuanyhshell

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 898
Lượt tải: 18

Nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa đường ...

Upload: anhtit1605

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 755
Lượt tải: 17

Hoạt động vận tải hàng hoá Bắc- Nam bằng ...

Upload: quison2003

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 984
Lượt tải: 18

Vận tải Biển tại Công ty giao nhận kho vận ...

Upload: dogoduchien

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 1258
Lượt tải: 18

Một số biện pháp nhằm phát triển vận tải ...

Upload: tranlamprinting_vn

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 687
Lượt tải: 22

Thực trạng và một số giải pháp phát triển ...

Upload: hanhdmc

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 621
Lượt tải: 17

Thực trạng và một số giải pháp phát triển ...

Upload: lehoang2

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 438
Lượt tải: 16

Vận tải Container Thực trạng và phương hướng ...

Upload: ruby_lovely238

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 612
Lượt tải: 17

Vận tải Container Thực trạng và phương hướng ...

Upload: ynhiyeu

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 769
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng ...

Upload: emchichanh_vn

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 2407
Lượt tải: 23

CHUYÊN MỤC

Giao thông vận tải
Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp Chương I: Tổng quan về chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không quốc tế Chương II: Thực trạng chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động chuyên chở docx Đăng bởi
5 stars - 166196 reviews
Thông tin tài liệu 93 trang Đăng bởi: emchichanh_vn - 22/05/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp