Tìm tài liệu

Nha nuoc va van de xay dung nha nuoc o nuoc ta hien nay

Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay

Upload bởi: sumeo

Mã tài liệu: 289587

Số trang: 21

Định dạng: zip

Dung lượng file: 121 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

MỞ ĐÂU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC 2

I. Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước 2

1. Nguồn gốc của nhà nước 2

2. Bản chất của nhà nước 3

II. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước 3

1. Nhà nước quản lý dõn cư trên một vựng lónh thổ nhất định 3

2. Nhà nước cú một bộ mỏy quyền lực chuyờn nghiệp mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viờn trong xó hội 4

3. Nhà nước hỡnh thành hệ thống thuế khoá để duy trỡ và tăng cường bộ mỏy cai trị 4

III. Chức năng cơ bản của Nhà nước 4

1. Chức năng thống trị chớnh trị của giai cấp và chức năng xó hội 4

2. Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại 5

IV. Cỏc kiểu và hỡnh thức Nhà nước 6

1. Khỏi niệm kiểu và hỡnh thức nhà nước 6

2. Cỏc kiểu và hỡnh thức nhà nước trong lịch sử 6

V. Nhà nước vụ sản-tớnh tất yếu và bản chất 7

VI. Nhà nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam là trụ cột của hệ thống chính trị, là cụng cụ thực hiện quyền lực của nhõn dõn, là tổ chức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lónh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 8

CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ NÂNG CAO VAI TRề CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Ở NƯỚC TA 10

I. Tại sao phải nõng cao vai trũ của Nhà nước? 10

1. Nõng cao vai trũ của nhà nước nhằm đáp ứng yờu cầu của thời đại 10

2. Nõng cao vai trũ của nhà nước để xõy dựng thành cụng chủ nghĩa xó hội 11

3. Để khắc phục hạn chế vai trũ của Nhà nước hiện nay 12

II . Cải cỏch thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước 12

1. Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nõng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội 12

2. Xõy dựng một nền hành chính nhà nước dõn chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoỏ 13

3. Cải cỏch và kiện toàn các cơ quan tư pháp 15

KẾT LUẬN 17

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
 • Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng Nhà ...

Upload: nhantv106

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 604
Lượt tải: 32

Vấn đề dân tộc trong quá trènh xây dựng chủ ...

Upload: tryer

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 522
Lượt tải: 17

Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt ...

Upload: phlghoang

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 611
Lượt tải: 20

Giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp Nhà ...

Upload: nhatnamcivil

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 517
Lượt tải: 16

Doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế ...

Upload: nam35at

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 456
Lượt tải: 17

Các biện pháp để tăng cường vai trò chủ đạo ...

Upload: anhduongdt

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 406
Lượt tải: 16

Dân chủ ở cơ sở và vấn đề thực hiện dân chủ ...

Upload: ductuan_haui

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 642
Lượt tải: 16

Một số giải pháp xây dựng nhà nước pháp ...

Upload: shisha

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 926
Lượt tải: 17

Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá các ...

Upload: hailamxdcd

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 539
Lượt tải: 16

Các công cụ và biện pháp đổi mới tăng cường ...

Upload: hatamdinhthi

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 516
Lượt tải: 17

Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình ...

Upload: toiyeutuyhoaxxx

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 638
Lượt tải: 20

Lối sống xã hội chủ nghĩa và xây dựng lối ...

Upload: toiford2003

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 3271
Lượt tải: 38

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ...

Upload: sumeo

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 606
Lượt tải: 16

Khoa học xã hội Chính trị học
Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay MỞ ĐÂU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC 2 I. Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước 2 1. Nguồn gốc của nhà nước 2 2. Bản chất của nhà nước 3 II. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước 3 1. Nhà nước quản lý dõn cư trên một vựng lónh thổ nhất định 3 2. Nhà zip Đăng bởi
5 stars - 289587 reviews
Thông tin tài liệu 21 trang Đăng bởi: sumeo - 09/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay