Tìm tài liệu

Nhung giai phap de phat trien nen Kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o Viet Nam

Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Upload bởi: chungdv

Mã tài liệu: 114713

Số trang: 22

Định dạng: docx

Dung lượng file: 73 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Một trong những nội dung lớn của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng là xây dựng nhà nước pháp quyền kiểu mới. Đảng ta đã xác định , chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên CNXH , có tác dụng to lớn trong việc động viên nhân dân xây dựng kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất. Hiện nay, trong các thành phần kinh tế thì kinh tế nhà nước đóng góp vào GDP vẫn luôn chiếm tỉ trọng chủ yếu. Song trên thực tế, kinh tế nhà nước chưa thực sự phát huy tối đa hiệu quả trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường.

Các chính sách cải cách kinh tế gần đây ở Việt Nam đã ảnh hưởng tích cực tới cấu trúc và sự tăng trưởng kinh tế. Các biện pháp kinh tế như kiểm soát lạm phát, giảm dần thiếu hụt ngân sách, thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt... kết hợp với các biện pháp tự do hoá như giảm bớt sự can thiệp của chính phủ trung ương đối với các hoạt động kinh tế đã tạo nên những chuyển biến đáng mừng về tốc độ tăng trưởng và ổn định môi trường kinh tế vĩ mô. Cùng với các chính sách tiến bộ trên, chính sách của nhà nước Việt Nam đối với nền kinh tế đã có những thay đổi đáng kể tạo nên những chuyển biến đáng kể. Việc chuyển nền kinh tế nước ta vận hành theo kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước là phù hợp với tính tất yếu khách quan của nền kinh tế, phù hợp với xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế. Tuy nhiên vì chưa có tiền lệ nào trong lịch sử về quá độ từ nền kinh tế kế hoặch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường nên công cuộc đổi mới đang đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn. Nền kinh tế là một cơ thể sống luôn phát triển nên đòi hỏi mọi sự quản lý điều hành phải sáng tạo. Nghiên cứu kinh nghiệm thành công và thất bại của các nước cung với việc xây dựng sáng tạo chính sách kinh tế phù hợp với điều kiện trình độ phát triển, mục tiêu kinh tế xã hội và nền văn hoá đất nước là những việc làm mang tính cần thiết và chiến lược.

Kết cấu đề tài:

I. Lý luận chung về kinh tế thị trường và việc cần thiết chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam.

II. Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

III. Các giải pháp để xây dựng phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam hiên nay.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •                NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

                             HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

       

   

                         ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

   

               

   

  Tên đề tài:Những giải pháp để phát triển nền

  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                              

  Người hướng dẫn: Nguyễn văn Ký

   

  Người thực hiện:Vũ Xuân Trường

   

  Lớp: 80212

   

  Khoa: Kế toán  - Kiểm toán

   

   

   

   

   

                                                                    

   

   

   

   

                          Hà nội ,ngày......thỏng......năm......

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giải pháp phát triển kinh tế thị trường định ...

Upload: gphoenix89

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 16

Sự phát triển nền kinh tế thị trường định ...

Upload: nu_dep2002

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 578
Lượt tải: 16

Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị ...

Upload: daytiengphap

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 523
Lượt tải: 16

Phân tích các giải pháp để phát triển kinh ...

Upload: letuanhung2412

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 583
Lượt tải: 16

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ...

Upload: anhtule777

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 494
Lượt tải: 16

Sự hình thành phát triển kinh tế thị trường ...

Upload: nhabancom1

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 499
Lượt tải: 17

Những mâu thuẫn trong quá trình phát triển ...

Upload: btlong

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 1124
Lượt tải: 17

Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường ...

Upload: thaitngoc

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 402
Lượt tải: 17

Đặc trưng của kinh tế thị trường theo định ...

Upload: sonlc

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 731
Lượt tải: 17

Quan hệ giữa cái chung và cái riêng trong ...

Upload: quachmanhhao

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 465
Lượt tải: 16

Quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế ...

Upload: trantiencuongqc

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 567
Lượt tải: 16

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền ...

Upload: tongtoankt

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 408
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế ...

Upload: chungdv

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 623
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Một trong những nội dung lớn của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng là xây dựng nhà nước pháp quyền kiểu mới. Đảng ta đã xác định , chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản docx Đăng bởi
5 stars - 114713 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: chungdv - 21/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam