Tìm tài liệu

Nhung van de co ban ve kinh te thi truong

Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường

Upload bởi: dh21b3

Mã tài liệu: 293209

Số trang: 10

Định dạng: zip

Dung lượng file: 62 Kb

Chuyên mục: Chính trị học

Info

Lời mở đầu

Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là một quá trình về sự nhận thức đúng hơn các quy luật khách quan, chuyển từ một nền kinh tế mang nặng tính chất hiện vật sang nền kinh tế hàng hoá với nhiều thành phần, khôi phục các thị trường để từ đó các quy luật thị trường phát huy tác dụng điều tiết hành vi các tác nhân trong nền kinh tế thay cho phương pháp quản lí bằng các công cụ kế hoạch hoá trực tiếp mang tính pháp lệnh, xoá bỏ bao cấp tràn lan của nhà nước để các doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trong sản xuất kinh doanh. Nhà nướcthực hiện quản lí nền kinh tế thông qua pháp luật và điều tiết thông qua các chính sách và các công cụ kinh tế vỉ mô

Chuyển sang nền kinh tế thị trường là chuyển sang nền kinh tế năng động, có cơ chế điều chỉnh linh hoạt hơn, thúc đẩy sự phân phối, sử dụng các nguồn lực và các tác nhân của nền kinh tế hoạt độmg hiệu quả

Mặt khác sự chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề còn mới trong lịch sử kinh tế nước ta. Nên việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường là sự cần thiết.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường
 • Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò ...

Upload: danghoang0176

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 597
Lượt tải: 18

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường ...

Upload: tuanddbn

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 432
Lượt tải: 16

Những đặc điểm cơ bản của kinh tế thị trường ...

Upload: datanan_data

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 464
Lượt tải: 17

Những vấn đề có tính quy luật của sự hình ...

Upload: nguyenlongxp

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 690
Lượt tải: 16

Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát ...

Upload: trinhvugiahan

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 635
Lượt tải: 16

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MÁC ...

Upload: botat

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 696
Lượt tải: 20

Những vấn đề hết sức cơ bản về bản chất, ...

Upload: hovthu

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 1426
Lượt tải: 19

Bản chất nền kinh tế thị trường định hướng ...

Upload: ethanhmai

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 697
Lượt tải: 17

Những giải pháp để phát triển nền Kinh tế ...

Upload: chungdv

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 566
Lượt tải: 16

Nguyên tắc khách quan với vấn đề xây dựng ...

Upload: longdoan2010

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 333
Lượt tải: 16

Đáp án môn học : Luật kinh doanh bảo hiểm - ...

Upload: lyanbinh

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 9661
Lượt tải: 48

Vấn đề nhân cách con người trong cơ chế thị ...

Upload: giangtt

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 452
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường

Upload: dh21b3

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 542
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường Lời mở đầu Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng zip Đăng bởi
5 stars - 293209 reviews
Thông tin tài liệu 10 trang Đăng bởi: dh21b3 - 03/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường