Tìm tài liệu

Thuc trang ve vai tro cua nha nuoc trong qua trinh CNH HDH va nhung giai phap nham nang cao vai tro cua nha nuoc doi voi qua trinh CNH HDH o nuoc ta

Info

Mở Đầu

Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp cải tổ và xây dựng nền kinh tế. Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước với nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần cùng tham gia. Trong điều kiện như vậy thì vai trò quản lý kinh tế của nhà nước là khách quan, một nhu cầu nội tại của nền kinh tế thị trường, thể hiện ở việc Nhà điều tiết nền kinh thông qua việc hoạch định chính sách. Vì vậy, nâng cao vai trò của Nhà nước trong quản lý và điều tiết nền kinh tế, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa là vấn đề mang tính thời sự và là đề tài nghiên cứu của nhiều cấp, ngành, nhiều cán bộ và sinh viên.

Nhà nước thực hiện tốt vai trò kinh tế của mình đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng với hiệu quả cao và bền vững, tạo tiền đề rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tránh nguy cơ tụt hậu và đuổi kịp các nước kinh tế phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đây là một vấn đề lớn cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, song do kiến thức còn hạn chế, bài bài viết này chỉ nêu lên những nội dung cơ bản và một số thực trạng vai trò của Nhà nước đối với công nghiệp hóa trong những năm qua, đồng thời đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong thời gian tới. Bài viết đã được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo hướng dẫn, đồng thời được sự giúp đỡ của Thư viện trường về nhiều tài liệu tham khảo bổ ích.

Bài viết này được chia thành 2 chương, bao gồm:

Chương 1: "Tính tất yếu khách quan vai trò Nhà nước trong trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Chương 2: Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới

Em xin trân thành cảm ơn sự hướng dẫn và quan tâm của thầy đã giúp em hoàn thành đề án này.

Em cảm ơn thầy!

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta
 • Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

CNH HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp ...

Upload: tien_vrg

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 360
Lượt tải: 16

CNH HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp ...

Upload: haftu

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 421
Lượt tải: 16

CNH HDH vai trò của nó trong sự nghiệp xây ...

Upload: thesinh_ise

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 444
Lượt tải: 16

CNH HDH và vai trò của nó trong sự nghiệp ...

Upload: trande

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 597
Lượt tải: 16

Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp ...

Upload: dragonduylinh

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 417
Lượt tải: 16

Tính tất yếu của quá trình CNH HĐH trong sự ...

Upload: analysisvn

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 372
Lượt tải: 16

Vai trò của Tổng công ty nhà nước và một số ...

Upload: can_mot_cai_ten_qn

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 649
Lượt tải: 16

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị ...

Upload: llkasd456

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 578
Lượt tải: 16

Phát huy vai trò nhân tố chủ quan bảo đảm ...

Upload: trinhctgroup

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 666
Lượt tải: 16

Các biện pháp để tăng cường vai trò chủ đạo ...

Upload: anhduongdt

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 406
Lượt tải: 16

Các công cụ và biện pháp đổi mới tăng cường ...

Upload: hatamdinhthi

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 516
Lượt tải: 17

Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam ...

Upload: rockii247

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 413
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá ...

Upload: yakuzahn

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 539
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Chính trị học
Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta Mở Đầu Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp cải tổ và xây dựng nền kinh tế. Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước với zip Đăng bởi
5 stars - 293234 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: yakuzahn - 21/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH HĐH ở nước ta