Tìm tài liệu

Cac van de ve cai cach hanh chinh o Viet Nam 1

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1

Upload bởi: lananhftu1981

Mã tài liệu: 179936

Số trang: 17

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Hành chính học

Info

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

   

  Mục lục

  Lời nói đầu

  Nội dung

  I.                   Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính

  II.                Nguyên nhân cải cách hành chính ở Việt Nam

  III.             Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

  Nhận thức về cải cách hành chính

  Về phương diện quyền lực Nhà nước

  Về phương diện kinh tế

  Về phương diện xã hội

  Quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

  IV.             Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

  Cải cách thể chế

  Cải cách bộ máy hành chính tõ Trung ương đến địa phương

  Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức

  Cải cách tài chính công

  Kết luận

   

  2

   

  3

  4

  5

  5

  5

  6

  7

  7

  8

  8

  10

  11

  13

  15

   

   

   

  Lời nói đầu

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1
 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: happyday_h1

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 39
Lượt tải: 16

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: bin1408

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: ldhc2008

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 213
Lượt tải: 18

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: HungPP_PJICO

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Hành chính và các vấn đề về cải cách hành ...

Upload: chuthihuong

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 568
Lượt tải: 19

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: vananhdk8

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 1344
Lượt tải: 19

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: thanhchibin

📎
👁 Lượt xem: 471
Lượt tải: 17

Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt ...

Upload: 6789gialai

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 688
Lượt tải: 23

Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành ...

Upload: quachanh87

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 349
Lượt tải: 17

Cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: liketo_friend

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 834
Lượt tải: 22

Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: phammaihn

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 359
Lượt tải: 18

Vấn đề cần thiết cải cách hành chính ở nước ...

Upload: hatdequynhtrang

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 460
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: lananhftu1981

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 291
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1 docx Đăng bởi
5 stars - 179936 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: lananhftu1981 - 17/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam 1