Tìm tài liệu

Co che mot cua trong hoat dong quan ly hanh chinh nha nuoc

Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

Upload bởi: leevinh1977

Mã tài liệu: 244261

Số trang: 3

Định dạng: doc

Dung lượng file: 35 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Quan niệm "cơ chế một cửa"

Ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg về Việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Theo quy chế này thì: "Một cửa" là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả thông qua một đầu mối là "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" tại cơ quan hành chính nhà nước . Cơ chế "một cửa" áp dụng đối với các đối tượng là cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh (Sở, ban, Văn phòng UBND), UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Như vậy, cơ chế "một cửa", về bản chất là một cách thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết các công việc liên quan đến các yêu cầu của công dân.

2. Việc áp dụng cơ chế "một cửa" trong các cơ quan hành chính

Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, nội dung cơ chế "một cửa" được thực hiện trong các lĩnh vực khác nhau, phụ thuộc vào thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước đó

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
  • Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
  • Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và ...

Upload: socola12_12

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 431
Lượt tải: 17

Cải cách hành chính thực hiện cơ chế Một cửa

Upload: cap_giai

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 489
Lượt tải: 16

Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và ...

Upload: phanvu0608

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 504
Lượt tải: 16

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong ...

Upload: tinhyeu44

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 478
Lượt tải: 16

Cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực ...

Upload: dinhluatsu

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 471
Lượt tải: 17

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý ...

Upload: stock_vnexpress

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 476
Lượt tải: 16

Luận văn quản lý hành chính nhà nước

Upload: mrsieuga

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 446
Lượt tải: 21

Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

Upload: trungdelphi

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 543
Lượt tải: 17

Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa một ...

Upload: admindth

📎
👁 Lượt xem: 405
Lượt tải: 17

Thực hiện Quy chế văn hoá công sở tại các cơ ...

Upload: dangthituyetlan1984

📎 Số trang: 116
👁 Lượt xem: 770
Lượt tải: 16

Mô hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ ...

Upload: thilq

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 433
Lượt tải: 20

Mô hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ ...

Upload: encon82

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 399
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành ...

Upload: leevinh1977

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 487
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1. Quan niệm "cơ chế một cửa" Ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg về Việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước doc Đăng bởi
5 stars - 244261 reviews
Thông tin tài liệu 3 trang Đăng bởi: leevinh1977 - 27/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước