Tìm tài liệu

Hanh chinh va cac van de ve cai cach hanh chinh o Viet Nam

Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload bởi: chuthihuong

Mã tài liệu: 77760

Số trang: 17

Định dạng: docx

Dung lượng file: 140 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp.

Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, quyết định quản lý ban hành nhiều nhưng không được thực hiện nghiêm chỉnh, chất lượng các viên chức, công chức giảm sút, việc sắp xếp cán bộ nhiều khi tuỳ tiện. Các nguyên tắc quản lý Nhà nước chưa được nhận thức và áp dụng đúng đắn, vừa tồn tại bệnh tập trung quan liêu, vừa có nhiều biểu hiện tư do, tuỳ tiện, vô chính phủ… Tất cả các hiện tượng trên đây đã được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước nhắc đến nhiều lần.

Thực tiễn yêu cầu bộ máy Nhà nước cần sự ổn định để bảo đảm quản lý Nhà nước không bị gián đoạn. Song, “một bộ máy vững chắc cần phải thích hợp với mọi biến động. Nếu sự vững chắc trở thành khô cứng, cản trở những biến đổi, thì tất yếu sẽ có đấu tranh. Vì vậy cần phải bằng mọi cách dốc toàn lực làm cho bộ máy phục tùng chính trị”. Do đó, cần phải đổi mới bộ máy quản lý và đổi mới quản lý Nhà nước nói chung để nó hoàn thành được các nhiệm vụ chính trị của mình. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khoá VII) đã đề ra Nghị quyết “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính”. Mới đây tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX cũng nêu rõ: “Xây dựng nền hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá”. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Kết cấu đề tài này gồm:

Lời nói đầu

Nội dung

I. Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính

II. Nguyên nhân cải cách hành chính ở Việt Nam

III. Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

IV. Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

Kết luận

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

   

  Mục lục

  Lời nói đầu

  Nội dung

  I.                   Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính

  II.                Nguyên nhân cải cách hành chính ở Việt Nam

  III.             Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

  Nhận thức về cải cách hành chính

  Về phương diện quyền lực Nhà nước

  Về phương diện kinh tế

  Về phương diện xã hội

  Quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

  IV.             Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

  Cải cách thể chế

  Cải cách bộ máy hành chính tõ Trung ương đến địa phương

  Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức

  Cải cách tài chính công

  Kết luận

   

  2

   

  3

  4

  5

  5

  5

  6

  7

  7

  8

  8

  10

  11

  13

  15

   

   

   

   

  Lời nói đầu

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: lananhftu1981

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 291
Lượt tải: 17

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: happyday_h1

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 39
Lượt tải: 16

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: bin1408

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: ldhc2008

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 213
Lượt tải: 18

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: HungPP_PJICO

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: thanhchibin

📎
👁 Lượt xem: 471
Lượt tải: 17

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: vananhdk8

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 1344
Lượt tải: 19

Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành ...

Upload: quachanh87

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 349
Lượt tải: 17

Cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: liketo_friend

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 834
Lượt tải: 22

Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt ...

Upload: 6789gialai

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 688
Lượt tải: 23

Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: phammaihn

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 359
Lượt tải: 18

Cải cách hành chính

Upload: ice_prince_252

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 458
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hành chính và các vấn đề về cải cách hành ...

Upload: chuthihuong

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 569
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức docx Đăng bởi
5 stars - 77760 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: chuthihuong - 15/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hành chính và các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam