Tìm tài liệu

Moi quan he giua Luat hanh chinh Viet Nam va hoat dong quan ly hanh chinh nha nuoc o Viet Nam

Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

Upload bởi: socola12_12

Mã tài liệu: 232301

Số trang: 9

Định dạng: doc

Dung lượng file: 93 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

A. ĐẶT VẤN ĐỀ.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

1. Khái quát về luật hành chính.

2. Khái quát về hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

II. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN_CHỦ NGHĨA MÁC_LÊNIN.

III. PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

1. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

1.1 Luật hành chính là cơ sở cho hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

1.2 Luật hành chính là căn cứ pháp lí xử phạt các hành vi xâm phạm tới trật tự quản lí hành chính nhà nước. ( căn cứ đánh giá hành vi vi phạm trật tự quản lí

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành ...

Upload: dadadas

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 43218
Lượt tải: 183

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản ...

Upload: iam_t0m

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 7620
Lượt tải: 22

Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản ...

Upload: longnguyen_hud

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 873
Lượt tải: 16

Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của ...

Upload: xswingtrader

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 803
Lượt tải: 19

Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

Upload: trungdelphi

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 806
Lượt tải: 19

Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành ...

Upload: quachanh87

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 463
Lượt tải: 17

Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành ...

Upload: leevinh1977

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 639
Lượt tải: 17

Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt ...

Upload: 6789gialai

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 899
Lượt tải: 23

Tài phán hành chính ở Việt nam

Upload: huyenntt

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 606
Lượt tải: 16

Cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: liketo_friend

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 998
Lượt tải: 22

Mối tương quan giữa tính hợp pháp và hợp lý ...

Upload: hoc15145

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 1759
Lượt tải: 20

Hành chính và các vấn đề về cải cách hành ...

Upload: chuthihuong

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 752
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và ...

Upload: socola12_12

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 729
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam A. ĐẶT VẤN ĐỀ. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. Khái quát về luật hành chính. 2. Khái quát về hoạt động quản lí hành chính nhà nước. II. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC doc Đăng bởi
5 stars - 232301 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: socola12_12 - 16/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam