Tìm tài liệu

Phan tich cong viec cua chuc danh Truong phong Hanh chinh Quan tri tai truong Cao dang Su pham Ha Noi

Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Upload bởi: nguyengoctan

Mã tài liệu: 257571

Số trang: 57

Định dạng: doc

Dung lượng file: 422 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

LỜI NÓI ĐẦU

“ Mọi nguồn tài nguyên đều là hữu hạn.

Chỉ có sức sáng tạo của con người là vô hạn.

Quản trị nhân lực hiệu quả là chìa khóa giải phóng sức sáng tạo đó. “

Nếu như trước đây, con người chỉ được coi là một loại công cụ lao động không hơn không kém thì trong thời đại ngày nay tầm quan trọng của con người trong tổ chức đã được mọi người, mọi tổ chức công nhận. Nhiều tổ chức đã sai lầm khi cho rằng tài chính là sự thể hiện sức mạnh của mình. Trong xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – kỹ thuật, một tổ chức muốn khẳng định được vị thế, sức mạnh và tầm ảnh hưởng thì phải dựa vào động lực quan trọng nhất là nguồn lực con người. Con người là yếu tố mang tính quyết định, có tính sáng tạo, có thể nói “ con người là nguồn lực của mọi nguồn lực “.Vì vậy công tác quản trị nhân lực đang ngày càng được quan tâm, coi trọng nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của nguồn lực con người.

Phân tích công việc là việc đầu tiên cần phải thực hiện của mọi nhà quản trị nhân lực. Đây là hoạt động mang tính nền tảng của quản trị nhân lực. Phân tích công việc là công cụ để làm tốt các công tác như: tuyển mộ, tuyển chọn, bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, trả thù lao lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức. Do vậy đây được coi là công việc quan trọng cần thực hiện đầu tiên để làm cở sở, nền tảng cho các công tác khác.

Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay, phân tích công việc là khái niệm khá mới mẻ và xa lạ. Phần lớn các tổ chức chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ công tác phân tích công việc. Nguyên nhân là do hoạt động quản trị nhân lực ở nước ta chưa được nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, các tổ chức chưa thấy rõ được bản chất và vai trò của phân tích công việc nên chưa có sự đầu tư đúng mức cho công tác này. Tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, công tác phân tích công việc cũng chưa được quan tâm và thực hiện đầy đủ. Vì vậy em đã chọn đề tài : “ Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính- Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội “.

MỤC LỤC

[URL="/#_Toc308241681"]LỜI NÓI ĐẦU 1

[URL="/#_Toc308241682"]I. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

[URL="/#_Toc308241683"]1. Giới thiệu chung. 2

[URL="/#_Toc308241685"]2. Thực trạng phân tích công việc. 7

[URL="/#_Toc308241686"]II. KHẢO SÁT PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH- QUẢN TRỊ 8

[URL="/#_Toc308241687"]1. Chuẩn bị phân tích công việc. 8

[URL="/#_Toc308241688"]1.1. Bản chất của phân tích công việc. 8

[URL="/#_Toc308241689"]1.2 . Mục đích phân tích công việc. 8

[URL="/#_Toc308241690"]1.3. Xác định công việc cần phân tích. 9

[URL="/#_Toc308241691"]2. Thu thập thông tin. 11

[URL="/#_Toc308241699"]3. Phác thảo bản mô tả công việc. 49

[URL="/#_Toc308241700"]4. Kiểm chứng, lấy ý kiến. 53

[URL="/#_Toc308241701"]5. Hoàn thiện bản mô tả công việc. 54

[URL="/#_Toc308241702"]III. Ý nghĩa và cách thức sử dụng- phát huy hiệu quả của PTCV 58

[URL="/#_Toc308241703"]1. Trong định mức lao động. 58

[URL="/#_Toc308241704"]2. Trong đánh giá thực hiện công việc. 58

[URL="/#_Toc308241705"]3.Trong Hoạch định nhân lực, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực. 58

[URL="/#_Toc308241706"]4. Trong tuyển mộ, tuyển chọn. 58

[URL="/#_Toc308241707"]5. Trong đào tạo nhân lực. 59

[URL="/#_Toc308241708"]6. Trong xây dựng hệ thống thù lao lao động. 60

[URL="/#_Toc308241709"]7. Trong sử dụng nhân lực. 60

[URL="/#_Toc308241710"]IV. Kết luận. 6

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 • Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Mô tả phân tích và đánh giá về hoạt động của ...

Upload: quochungvn3112

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 559
Lượt tải: 16

Phân tích đặc điểm của quy phạm pháp luật ...

Upload: hcmthanh

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 975
Lượt tải: 18

Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và ...

Upload: phanvu0608

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 734
Lượt tải: 17

Tiểu luận phân tích chính sách công cao học ...

Upload: haihak6

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 4666
Lượt tải: 103

Phân tích chính thể cộng hòa lưỡng tính đang ...

Upload: vobinhtd

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 14164
Lượt tải: 70

Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và ...

Upload: buichithien

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 754
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác Văn thư lưu trữ tại văn ...

Upload: tienthang41

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 978
Lượt tải: 19

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành ...

Upload: dadadas

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 43180
Lượt tải: 183

Tổ chức và hoạt động trong việc giải quyết ...

Upload: thuyhsh0306

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 919
Lượt tải: 17

Bài tập cá nhân hành chính trường đại học ...

Upload: nguyenthithanhlieubi

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 635
Lượt tải: 17

Phân tích về hoạt động quản trị nhân lực của ...

Upload: nhatnammsb

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 4355
Lượt tải: 33

Thực trạng quản lý văn bản đến đi tại phòng ...

Upload: chunhatbuon72

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 866
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phân tích công việc của chức danh Trưởng ...

Upload: nguyengoctan

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 1191
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội L ỜI NÓI ĐẦU “ Mọi nguồn tài nguyên đều là hữu hạn. Chỉ có sức sáng tạo của con người là vô hạn. Quản trị nhân lực hiệu quả là chìa khóa giải phóng sức sáng tạo đó. “ Nếu như trước đây, con người chỉ được coi là một loại công cụ lao động không hơn doc Đăng bởi
5 stars - 257571 reviews
Thông tin tài liệu 57 trang Đăng bởi: nguyengoctan - 03/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích công việc của chức danh Trưởng phòng Hành chính Quản trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội