Tìm tài liệu

Van de cai cach hanh chinh nha nuoc o Viet Nam trong giai doan hien nay

Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Upload bởi: 6789gialai

Mã tài liệu: 83537

Số trang: 2

Định dạng: docx

Dung lượng file: 23 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

Cải cách hành chính là vấn đề đặt ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, đối với những nước đang phát triển, vấn đề này càng trở nên nóng bỏng. Bởi nó có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng một nền hành chính Nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu, để từ đó xây dựng, phát triển và hoàn thiện nền hành chính.

Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Từ khi gia nhập WTO, đất nước ta đang nỗ lực để thực hiện cải cách hành chính nhằm đảm bảo tính liên tục, ăn khớp, phù hợp với tiến trình phát triển của toàn thế giới. Toàn Đảng, toàn dân, nỗ lực phát triển, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”, và là điều kiện căn bản để góp phần đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc gia.

Tại Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ IX đã tiếp tục khẳng định: “Xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa” không chỉ là mục tiêu của cải cách hành chính mà còn là chủ trương góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2010 ở Việt Nam.

Kết cấu đề tài:

Chương I. Cơ sở lý luận của cải cách hành chính Nhà nước

Chương II. Nội dung của cải cách hành chính Nhà nước

Chương III. Đường lối của Đảng và định hướng cải cách hành chính Nhà nước ở nước ta

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • BÀI TIỂU LUẬN BỘ MễN HÀNH CHÍNH CễNG

   

  PHẦN I: MỞ ĐẦU

   

   

  Cải cách hành chính là vấn đề đặt ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, đối với những nước đang phát triển, vấn đề này càng trở nên nóng bỏng. Bởi nó có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng mét nền hành chính Nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu, để từ đó xây dựng, phát triển và hoàn thiện nền hành chính.

  Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. từ khi gia nhập WTO, đất nước ta đang nỗ lực để thực hiện cải cách hành chính nhằm đảm bảo tính liên tục, ăn khớp, phù hợp với tiến trình phát triển của toàn thế giới. Toàn Đảng, toàn dân, nỗ lực phát triển, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, xây dựng mét nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”, và là điều kiện căn bản để góp phần đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc gia.

  Tại Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ IX đã tiếp tục khẳng định: “Xây dựng mét nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa” không chỉ là mục tiêu của cải cách hành chính mà còn là chủ trương góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2010 ở Việt Nam.

  Thấy được tầm quan trọng của công cuộc cải cách hành chính ở nước ta, tôi đã chọn đề tài “Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài cho bài tiểu luận môn học Hành chính công.

   

  MỤC LỤC

  19

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Vấn đề cải cách hành chính địa phương trong ...

Upload: 158519074

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 545
Lượt tải: 16

Vấn đề cần thiết cải cách hành chính ở nước ...

Upload: hatdequynhtrang

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 588
Lượt tải: 16

Thực trạng cải cách hành chính và các giải ...

Upload: labatvy2010

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 1259
Lượt tải: 21

Hành chính và các vấn đề về cải cách hành ...

Upload: chuthihuong

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 752
Lượt tải: 19

Cải cách hành chính ở việt nam giai đoạn từ ...

Upload: ngominhthanh1998

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 433
Lượt tải: 18

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: lananhftu1981

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 431
Lượt tải: 17

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: happyday_h1

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 39
Lượt tải: 16

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: bin1408

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: ldhc2008

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 213
Lượt tải: 18

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: vananhdk8

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 1551
Lượt tải: 19

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam ...

Upload: HungPP_PJICO

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

Upload: thanhchibin

📎
👁 Lượt xem: 587
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt ...

Upload: 6789gialai

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 899
Lượt tải: 23

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Cải cách hành chính là vấn đề đặt ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, đối với những nước đang phát triển, vấn đề này càng trở nên nóng bỏng. Bởi nó có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng một nền hành chính Nhà nước hiện đại, năng động, docx Đăng bởi
5 stars - 83537 reviews
Thông tin tài liệu 2 trang Đăng bởi: 6789gialai - 04/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 04/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay