Tìm tài liệu

Van de nang cao hieu luc, hieu qua cua quan ly hanh chinh nha nuoc o Viet Nam

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

Upload bởi: iam_t0m

Mã tài liệu: 48600

Số trang: 16

Định dạng: docx

Dung lượng file: 62 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

Quản lý hành chính nhà nước là một mảng hoạt động hết sức quan trọng của một quốc gia. Để pháp luật có thể đi vào thực tế và phát huy hiệu lực cần phải có hoạt động quản lý hành chính nhà nước. ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới vấn đề quản lý hành chính nhà nước là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Xã hội ngày càng phát triển phức tạp dẫn đến yêu cầu quản lý ngày càng cao đặc biệt là hoạt động quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thường xuyên thay đổi. Chính vì vậy vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước luôn được đặt ra. Tuy nhiên, do là một mảng hoạt động phức tạp nên không tránh khỏi còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tìm hiểu về vấn đề này có ý nghĩa lớn cả trong lý luận và thực tiễn.

Bài làm bao gồm:

I. Cơ sở lý luận.

II. Thực trạng vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua.

III. Phương hướng tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Bài tập nhóm / thángNhóm 2/ HC31C1                            Nhãm 2/ HC31C1

   

   

  LỜI MỞ ĐẦU

   

   

  Quản lý hành chính nhà nước là một mảng hoạt động hết sức quan trọng của một quốc gia. Để pháp luật có thể đi vào thực tế và phát huy hiệu lực cần phải có hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Việt Nam cũng như các nước trên thế giới vấn đề quản lý hành chính nhà nước là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Xã hội ngày càng phát triển phức tạp dẫn đến yêu cầu quản lý ngày càng cao đặc biệt là hoạt động quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thường xuyên thay đổi. Chính vì vậy vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước luôn được đặt ra. Tuy nhiên, do là một mảng hoạt động phức tạp nên không tránh khỏi còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tìm hiểu về vấn đề này có ý nghĩa lớn cả trong lý luận và thực tiễn.

  Chính bởi tầm quan trọng nh­ trên bài viết này xin mạnh dạn tìm hiểu về đề tài: “vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam”.

  Tìm hiểu về đề tài trên bài viết gồm có ba phần:

  I. Cơ sở lý luận.

  II. Thực trạng vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua.

  III. Phương hướng tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

   

  luật hành chính                            16                           

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản ...

Upload: longnguyen_hud

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 872
Lượt tải: 16

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành ...

Upload: dadadas

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 43218
Lượt tải: 183

Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt ...

Upload: 6789gialai

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 898
Lượt tải: 23

Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính ...

Upload: dreaming2x

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 380
Lượt tải: 17

Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và ...

Upload: socola12_12

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 728
Lượt tải: 18

Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của ...

Upload: xswingtrader

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 803
Lượt tải: 19

Một số vấn đề đổi mới quản lý Nhà nước về ...

Upload: congtunhangheoware

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 671
Lượt tải: 16

Nâng cao năng lực của cơ quan hành chính Nhà ...

Upload: Dungcatlinh

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 600
Lượt tải: 17

Nâng cao năng lực của cơ quan hành chính Nhà ...

Upload: hoanghdb

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 536
Lượt tải: 16

Nâng cao năng lực của cơ quan hành chính Nhà ...

Upload: zerokt43

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 597
Lượt tải: 17

Nâng cao năng lực của cơ quan hành chính Nhà ...

Upload: duonghaiwww

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Nâng cao năng lực của Cơ quan hành chính nhà ...

Upload: dinhcuongvuong

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 444
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản ...

Upload: iam_t0m

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 7620
Lượt tải: 22

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam Quản lý hành chính nhà nước là một mảng hoạt động hết sức quan trọng của một quốc gia. Để pháp luật có thể đi vào thực tế và phát huy hiệu lực cần phải có hoạt động quản lý hành chính nhà nước. ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới vấn đề quản docx Đăng bởi
5 stars - 48600 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: iam_t0m - 07/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam