Tìm tài liệu

Xu ly vi pham hanh chinh cua Ba Nguyen Thi A trong viec xay dung nha trai phap luat

Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật

Upload bởi: phuongthao1812

Mã tài liệu: 287236

Số trang: 21

Định dạng: zip

Dung lượng file: 139 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

1/. Tóm tắt tình huống: 2

2/. Diễn biến tình huống: 3

3./ Phân tích tình huống: 4

3.1 Bà Nguyễn Thị A: 9

*Mặt tích cực: 9

* Mặt hạn chế: 10

3.2 Phòng Công thương huyện: 11

*Mặt tích cực: 11

*Mặt hạn chế: 12

3.3 Cán bộ địa chính thị trấn: 12

* Mặt tích cực: 12

* Mặt hạn chế: 12

3.4 Thanh tra Sở Xây dựng: 13

*Mặt tích cực: 13

*Hạn chế: 13

3.5 Chủ tịch UBND huyện K: 13

NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ: 14

TÓM LẠI: 16

4/- Các phương án giải quyết khiếu nại của Bà Nguyễn Thị A: 16

5/- Chọn phương án tối ưu: 18

KIẾN NGHỊ-KẾT LUẬN: 19

1/-Kiến nghị: 19

2/- Kết luận: 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật
 • Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đánh giá tính hợp lý của pháp luật về các ...

Upload: dienlucvietnam

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 797
Lượt tải: 18

Địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý với ...

Upload: duchoang07

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 562
Lượt tải: 16

Bài cá nhân hành chính 8 điểm đây Các hình ...

Upload: mecggi89

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 592
Lượt tải: 19

Phân tích đặc điểm của quy phạm pháp luật ...

Upload: hcmthanh

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 975
Lượt tải: 18

Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các ...

Upload: kinh_kong

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 735
Lượt tải: 25

Công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên ...

Upload: datbt

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 694
Lượt tải: 19

Phương pháp hành chính luật và vận dụng ...

Upload: viettunghn

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 546
Lượt tải: 16

Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và ...

Upload: phanvu0608

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 735
Lượt tải: 17

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy ...

Upload: spycall_3333

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 515
Lượt tải: 16

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp ...

Upload: dohonghuong

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 507
Lượt tải: 17

Thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp ...

Upload: dichvutiente

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 577
Lượt tải: 25

Địa vị pháp lý – hành chính của công dân

Upload: chungnguyenquang18

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 2004
Lượt tải: 22

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A ...

Upload: phuongthao1812

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 888
Lượt tải: 20

Khoa học xã hội Hành chính học
Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 1/. Tóm tắt tình huống: 2 2/. Diễn biến tình huống: 3 3./ Phân tích tình huống: 4 3.1 Bà Nguyễn Thị A: 9 *Mặt tích cực: 9 * Mặt hạn chế: 10 3.2 Phòng Công thương huyện: 11 *Mặt tích cực: 11 *Mặt hạn chế: 12 3.3 Cán bộ địa zip Đăng bởi
5 stars - 287236 reviews
Thông tin tài liệu 21 trang Đăng bởi: phuongthao1812 - 15/10/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/10/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A trong việc xây dựng nhà trái pháp luật