Tìm tài liệu

Mot so giai phap chu yeu de dua van hoa vao trong hoat dong san xuat kinh doanh o nuoc ta

Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta

Upload bởi: laphamhoanganh

Mã tài liệu: 43509

Số trang: 29

Định dạng: docx

Dung lượng file: 145 Kb

Chuyên mục: Đề án môn học kinh tế

Info

Văn hoá ngày càng đóng góp vai trò điều tiết tinh thần, góp phần đắc lực vào việc khai thác những nhân tố tích cực hạn chế nhân tố tiêu cực của mối quan hệ hàng hoá - tiền tệ trong xã hội, văn hoá giữ vai trò góp phần hình thành một con đường phát triển phù hợp với đặc điểm của dân tộc và xu hướng phát triển của thế giới. Gần đây các học giả quốc tế nói nhiều, nghiên cứu nhiều về các yếu tố thành công của các nước có nền công nghiệp mới (Wics) trong phát triển trong khu vực Đông á - Đông Nam á (là những con rồng – con hổ trong phát triển kinh tế). Sự thành công và năng động đó được xác nhận là sự bắt nguồn từ các yếu tố văn hoá truyền thống, trong đó tính cộng đồng, tính ý thức dân tộc thể hiện rất cao trong quan hệ kinh doanh: sự ham học hỏi, sáng tạo, tính nghiêm túc, kỷ luật cao trong công việc đã được nhấn mạnh và được coi là những nhân tố thúc đẩy quá trình tăng kinh tế bền vững, cân đối của các nước này. Và đặc biệt trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam với rất nhiều các quan hệ kinh tế đan xen nhau bên cạnh mặt tích cực, đã xuất hiện nhiều mặt tiêu cực làm nảy sinh các hành vi kinh doanh thiếu đạo đức – phi văn hoá, chayjt heo lợi nhuận ảnh hưởng đến văn hoá kinh doanh, đến các giá trị kinh doanh nền tảng của nền kinh tế thị trường – làm cho các giá trị đó bị đảo lộn, đe doạ sự bất ổn cho hoạt động kinh tế, chính vì tính cấp thiết của sự xuống cấp thang giá trị đó.

Nội dung gồm 3 phần:

Chương I: Cơ sở lý luận của văn hoá trong kinh doanh

Chương II: Tình hình và thực trạng về văn hoá trong kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Chương III: Nguyên nhân, phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • PHẦN I:LỜI MỞ ĐẦU

   

  Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước Đảng ta luôn luôn coi trọng yếu tố văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa người với người, với xã hội và với thiên nhiên. Văn hoá vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và là mục tiêu của chúng ta. Trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước. Văn hoá ngày càng đóng góp vai trò điều tiết tinh thần, góp phần đắc lực vào việc khai thác những nhân tố tích cực hạn chế nhân tố tiêu cực của mối quan hệ hàng hoá - tiền tệ trong xã hội, văn hoá giữ vai trò góp phần hình thành mét con đường phát triển phù hợp với đặc điểm của dân tộc và xu hướng phát triển của thế giới. Gần đây các học giả quốc tế nói nhiều, nghiên cứu nhiều về các yếu tố thành công của các nước có nền công nghiệp mới (Wics) trong phát triển trong khu vực Đông Á - Đông NamÁ (là những con rồng – con hổ trong phát triển kinh tế). Sù thành công và năng động đó được xác nhận là sự bắt nguồn từ các yếu tố văn hoá truyền thống, trong đó tính cộng đồng, tính ý thức dân tộc thể hiện rất cao trong quan hệ kinh doanh: sù ham học hỏi, sáng tạo, tính nghiêm túc, kỷ luật cao trong công việc đã được nhấn mạnh và được coi là những nhân tố thúc đẩy quá trình tăng kinh tế bền vững, cân đối của các nước này. Và đặc biệt trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam với rất nhiều các quan hệ kinh tế đan xen nhau bên cạnh mặt tích cực, đã xuất hiện nhiều mặt tiêu cực làm nảy sinh các hành vi kinh doanh thiếu đạo đức – phi văn hoá, chayjt heo lợi nhuận ảnh hưởng đến văn hoá kinh doanh, đến các giá trị kinh doanh nền tảng của nền kinh tế thị trường – làm cho các giá trị đó bị đảo lộn, đe doạ sự bất ổncho hoạt động kinh tế, chính vì tính cấp thiết của sự xuống cấp thang giá trị đó. Ngoài mục đích đưa ra những nhận thức chung về văn hoá kinh doanh. Còn lý do thứ hai là em muốn nhấn mạnh hơn xây dựng

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta
 • Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đề án Một số giải pháp đối với các doanh ...

Upload: anhtu

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 755
Lượt tải: 16

Một số giải pháp huy động vốn để thúc đẩy sự ...

Upload: nttam03

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 785
Lượt tải: 18

Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - ...

Upload: mr_vietdung88

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 778
Lượt tải: 16

Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có ...

Upload: tigondemen

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 1005
Lượt tải: 17

Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về ...

Upload: phanhuunguyen2010

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 934
Lượt tải: 19

Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn ...

Upload: lethanhtung219

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1857
Lượt tải: 19

Vai trò hoạt động của tổ chức phi chính phủ ...

Upload: thitheokho

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 7473
Lượt tải: 72

Chính sách khuyến khích hoạt động xuất khẩu ...

Upload: ngocthanhthuy2001

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 851
Lượt tải: 16

Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp ...

Upload: huongnguyenthi1308@gmail.com

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 576
Lượt tải: 16

Đề án môn học Quản trị Kinh doanh

Upload: thieunv

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 6039
Lượt tải: 30

Phân tích những đặc điểm chung về thị ...

Upload: angie_uii

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 616
Lượt tải: 17

Khảo sát thái độ của sinh viên đại học kinh ...

Upload: hatho00191

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 2327
Lượt tải: 36

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào ...

Upload: laphamhoanganh

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 682
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta Văn hoá ngày càng đóng góp vai trò điều tiết tinh thần, góp phần đắc lực vào việc khai thác những nhân tố tích cực hạn chế nhân tố tiêu cực của mối quan hệ hàng hoá - tiền tệ trong xã hội, văn hoá giữ vai trò góp phần hình thành một con đường phát docx Đăng bởi
5 stars - 43509 reviews
Thông tin tài liệu 29 trang Đăng bởi: laphamhoanganh - 26/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta