Tìm tài liệu

Thuc trang cua cac doanh nghiep vua va nho tai viet nam

Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam

Upload bởi: duymanh1980

Mã tài liệu: 43464

Số trang: 55

Định dạng: docx

Dung lượng file: 320 Kb

Chuyên mục: Đề án môn học kinh tế

Info

Quá trình hình thành và phát triển các DNVVN ở Việt nam diễn ra từ khá lâu, trải qua nhiều giai đoạn với những đặc điểm khác nhau, môi trường khác nhau mà nhìn chung là chịu sự ảnh hưởng của hai nhóm nhân tố chính là cuộc trường kỳ kháng chiến kéo dài gần một thế kỷ và những quan điểm chính trị thời kỳ hậu chiến tranh

Trong thời gian qua với những chủ trương, chính sách đầu tư phát triển của nhà nước các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta phát triển nhanh chóng và có những đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên sự phát triển của các doanh nghiệp này trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế. Điều này chứng tỏ tiềm năng của chúng ta vẫn còn chưa được khai thác triệt.

nội dung gồm 2 phần:

Chương I: Những cơ sở lý luận chung của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương II: Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • CHƯƠNG I

  NHỮNG CƠ SỞ Lí LUẬN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP

  VỪA VÀ NHÁ

                1. Khái niệm của doanh nghiệp vừa và nhá

  Nhiều chuyên gia kinh tế và pháp luật của Việt Nam cho rằng khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ và sau đó khái niệm doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ được du nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. Vấn đề tiêu chí doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ là trung tâm của nhiều cuộc tranh luận về sự phát triển của khu vực này trong nhiều năm qua. Định nghĩa về doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ rõ ràng phải dựa trước tiên vào quy mô doanh nghiệp. Thông thường đó là tiêu chí về số nhân công, vốn đăng kí, doanh thu..., các tiêu chí này thay đổi theo từng quốc gia, từng chương trình phát triển khác nhau.

  Ở Việt Nam đã giải quyết vấn đề định nghĩa này một phần nào. Công văn số 681 / CP-KTN ban hành ngày 20 - 6 - 1998 theo đó doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp có số công nhân dưới 200 người và số vốn kinh doanh dưới 5 tỷ đồng (tương đương 378. 000 USD - theo tỷ giá giữa VND và USD tại thời điểm ban hành công văn). Tiêu chí này đặt ra nhằm xây dựng một bức tranh chung về các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phục vụ cho việc hoạch định chính sách. Trên thực tế tiêu chí này không cho phép phân biệt các doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ. Vì vậy, tiếp theo đó Nghị định số 90/ 2001/ NĐ-CP đưa ra chính thức định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người”. Các doanh nghiệp cực nhỏ được quy định là có từ 1 đến 9 nhân công, doanh nghiệp có từ 10 đến 49 nhân công được coi là doanh nghiệp nhỏ.

  2.Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa và nhá

  Trên thế giới, định nghĩa về doanh nghiệp vừa và nhỏ được hiểu và quy định khác nhau tuỳ theo từng nơi. Các tiêu chí để phân loại doanh nghiệp có hai nhóm: tiêu chí định tính và tiêu chí định lượng. Nhóm tiêu chí

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 • Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Một số giải pháp huy động vốn để thúc đẩy sự ...

Upload: nttam03

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 830
Lượt tải: 18

Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh ...

Upload: nguyenthachanh911

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 917
Lượt tải: 18

Chính sách khuyến khích hoạt động xuất khẩu ...

Upload: ngocthanhthuy2001

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 895
Lượt tải: 16

Thực trạng phát triển ngành công nghiệp thép ...

Upload: ong_vua00

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 5479
Lượt tải: 18

Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - ...

Upload: mr_vietdung88

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 820
Lượt tải: 16

Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam

Upload: Lelehung0

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 1887
Lượt tải: 17

Vai trò hoạt động của tổ chức phi chính phủ ...

Upload: thitheokho

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 7823
Lượt tải: 73

Thực Trạng và giải pháp Của Chương Trình Nội ...

Upload: nhockon_b4

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 815
Lượt tải: 16

Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có ...

Upload: tigondemen

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 1049
Lượt tải: 17

Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế ...

Upload: anhdungbvna

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 837
Lượt tải: 16

Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào ...

Upload: bacnvhrc

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 824
Lượt tải: 16

Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về ...

Upload: phanhuunguyen2010

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 1004
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ...

Upload: duymanh1980

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3418
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam Quá trình hình thành và phát triển các DNVVN ở Việt nam diễn ra từ khá lâu, trải qua nhiều giai đoạn với những đặc điểm khác nhau, môi trường khác nhau mà nhìn chung là chịu sự ảnh hưởng của hai nhóm nhân tố chính là cuộc trường kỳ kháng chiến kéo docx Đăng bởi
5 stars - 43464 reviews
Thông tin tài liệu 55 trang Đăng bởi: duymanh1980 - 03/02/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/02/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam