Tìm tài liệu

Tren co so cua ly thuyet ve nen kinh te hon hop, anh (chi) h•y phan tich co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc o nuoc ta hien nay.

Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.

Upload bởi: lethanhtung219

Mã tài liệu: 47403

Số trang: 9

Định dạng: docx

Dung lượng file: 37 Kb

Chuyên mục: Đề án môn học kinh tế

Info

Như chúng ta đã biết, từ trước khi xuất hiện trường phái chính hiện đại đã có những trường phái khác nhau cùng tồn tại và phát triển, đó là các trường phái Keynes, và trường phái cổ điển mới, mỗi trường phái có những ưu và nhược điểm riêng, đến khi xuất hiện trường phái chính hiện đại là sự kết hợp chung lại của các trường phái, đó là sự kết hợp lý thuyết của trường phái Keynes, trường phái cổ điển và một số trường phái khác để đưa ra lý luận chung gọi là nền kinh tế hỗn hợp, tác giả tiêu biểu của trường phái này là Samuelson và tác phẩm này được trình bày thành hai phần: kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

  Đề bài:Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) hãy phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.

   

                Trả lời: Như chúng ta đã biết, từ trước khi xuất hiện trường phái chính hiện đại đã có những trường phái khác nhau cùng tồn tại và phát triển, đó là các trường phái Keynes, và trường phái cổ điển mới, mỗi trường phái có những ưu và nhược điểm riêng, đến khi xuất hiện trường phái chính hiện đại là sự kết hợp chung lại của các trường phái, đó là sự kết hợp lý thuyết của trường phái Keynes, trường phái cổ điển và mét sè trường phái khác để đưa ra lý luận chung gọi là nền kinh tế hỗn hợp, tác giả tiêu biểu của trường phái này là Samuelson và tác phẩm này được trình bày thành hai phần: kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.

  - Kinh tế vi mô: được dùng làm cơ sở cho sù hoạt động của các doanh nghiệp

  - Kinh tế học vĩ mô: phần này được dùng làm cơ sở cho các chính sách của Nhà nước. Trong tác phẩm kinh tế học này 2 tác giả có đề cập tới những lý luận sau:

  + Lý thuyết giới hạn của trường phái tân cổ điển

  + Lý thuyết về sự thăng bằng tổng quát của tác giả Leonwalvacic

  + Quy luật năng suất lao động bất tương xứng, Ricardo đã đề cập tới

  + Thuyết 3 nhân tố của sản xuất, tác giả Say

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.
 • Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phân tích những đặc điểm chung về thị ...

Upload: angie_uii

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 616
Lượt tải: 17

Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào ...

Upload: bacnvhrc

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 784
Lượt tải: 16

Đề án kinh tế và quản lý ng nghiệp

Upload: thuanbq

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 840
Lượt tải: 16

Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có ...

Upload: tigondemen

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 1005
Lượt tải: 17

Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - ...

Upload: mr_vietdung88

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 779
Lượt tải: 16

Đề án môn học Kinh tế và quản lý ng nghiệp

Upload: maxx_secret

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 601
Lượt tải: 16

Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại ...

Upload: vinh841984

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 876
Lượt tải: 17

Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào ...

Upload: laphamhoanganh

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 682
Lượt tải: 16

Đề án môn Kinh tế và Quản lý Công nghiệp - ...

Upload: bananazhunter

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 948
Lượt tải: 16

Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi ...

Upload: songthanck

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 611
Lượt tải: 16

Vai trò hoạt động của tổ chức phi chính phủ ...

Upload: thitheokho

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 7473
Lượt tải: 72

Đề án môn học chuyên ngành kế toán tổng hợp- ...

Upload: ngocanh412

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 5257
Lượt tải: 24

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn ...

Upload: lethanhtung219

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1858
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay. Như chúng ta đã biết, từ trước khi xuất hiện trường phái chính hiện đại đã có những trường phái khác nhau cùng tồn tại và phát triển, đó là các trường phái Keynes, và trường phái cổ điển mới, mỗi trường phái có những ưu và nhược điểm riêng, đến khi docx Đăng bởi
5 stars - 47403 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: lethanhtung219 - 18/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp, anh (chị) h•y phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay.