Tìm tài liệu

Giai phap nang cao chat luong tin dung tai chi nhanh NHNo & PTNT Van Lam-Hung Yen

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên

Upload bởi: quyetchien75

Mã tài liệu: 85429

Số trang: 79

Định dạng: docx

Dung lượng file: 610 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán...

Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng là quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và nó còn là nguồn sinh lợi chủ yếu, quyết định sự tồn tại, phát triển của ngân hàng. Nhưng hoạt động tín dụng lại mang nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng, ngay cả đối với các khoản vay có tài sản cầm cố, thế chấp. Nếu quản lý hoạt động tín dụng không chặt chẽ, tạo nhiều kẽ hở có thể làm suy giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, thậm chí dẫn đến nguy cơ phá sản. Thực tế đã chứng minh,những món đầu tư nguy hiểm và sự quản lý lỏng lẻo trong hoạt động cho vay đã làm hàng trăm ngân hàng ở Mỹ sụp đổ. Tính từ đầu tháng 1/2008 đến nay, tổng số ngân hàng Mỹ đóng cửa đã lên tới con số 185, trong đó phải kể đến NHTM lớn nhất nước Mỹ Washington Mutual sụp đổ vào ngày 25/9/2008 do sức nặng của những khoản nợ xấu kếch sù liên quan đến thị trường cho vay thế chấp.

Vì vậy chất lượng tín dụng là vấn đề mà bất cứ một ngân hàng nào cũng phải đặc biệt quan tâm để ngăn ngừa những rủi ro, tổn thất đó

Mặt khác, sau khi trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới-WTO, sự cạnh tranh trên thị trường tài chính càng trở nên gay gắt và khốc liệt. Nhiều tổ chức tài chính lớn mạnh nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam và thể hiện ưu thế hơn các ngân hàng trong nước về tiềm lực tài chính, trình độ quản lý, trình độ công nghệ tiên tiến, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ. Để tồn tại và phát triển bền vững giữa môi trường cạnh tranh gay gắt này đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải tự bản thân làm mới mình, nâng cao năng lực cũng như hiệu quả hoạt động của mình, gắn liền với nó là nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhằm tạo hình ảnh uy tín của ngân hàng, tạo cho ngân hàng đội ngũ khách hàng truyền thống đông đảo, trung thành.

Từ cuối năm 2008,cuộc suy thoái toàn cầu diễn ra,hàng trăm ngân hàng phải đóng cửa, hàng nghìn doanh nghiệp phá sản, hàng triệu công nhân mất việc làm, nền kinh tế Việt Nam ít nhiều cũng ảnh hưởng trong guồng xoáy đó. Tốc độ tăng trưởng trong năm 2009 giảm, các nguồn vốn trong và ngoài nước không còn dồi dào như trước. Khả năng thu hút các nguồn vốn ngày càng hạn chế, do vậy khả năng cung ứng tín dụng cho thị trường cũng giảm. Đây là quãng thời gian khó khăn đòi hỏi mỗi ngân hàng phải có những biện pháp thận trọng để hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Việc làm quan trọng và cần thiết nhất mà các ngân hàng phải làm trong lúc này là nâng cao chất lượng tín dụng, giữ mức nợ xấu ở một tỷ lệ có thể chấp nhận được để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Trong những năm vừa qua, hoạt động tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã nảy sinh nhiều bất cập mà biểu hiận cụ thể của nó là sự tăng lên của tỷ lệ NQH, xuất hiện trên nhiều lĩnh vực và nhiều thành phần kinh tế. Dư nợ tiềm ẩn quá hạn lớn. Số vốn bị thất thoát tuy có giảm về số vụ nhưng lại tăng lên về qui mô và mức độ. Do vậy, vấn đề “nâng cao chất lượng tín dụng ’’đã thực sự trở lên cấp thiết đối với sự tồn tại và phát triển của NHNo & PTNT Việt Nam, đặc biệt là tại chi nhánh NHNo &PTNT Văn Lâm.

Kết cấu của khóa luận

Kết cấu của khóa luận gồm 3 phần:

- Phần thứ nhất : Lời mở đầu

- Phần thứ hai : Phần nội dung gồm 3 chương

*Chương I : Lý luận chung về hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của NHTM

*Chương II : Thực trạng chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm

*Chương III : Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm

- Phần thứ ba : Kết luận

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • LỜI MỞ ĐẦU

   

          1. Tính cấp thiết của đề tài nghiờn cứu

       Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán...

       Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng là quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và nú còn là nguồn sinh lợi chủ yếu, quyết định sự tồn tại, phỏt triển của ngừn hàng.Nhưng hoạt động tín dụng lại mang nhiều rủi ro nhất cho ngừn hàng, ngay cả đối với cỏc khoản vay có tài sản cầm cố, thế chấp. Nếu quản lý hoạt động tín dụng không chặt chẽ, tạo nhiều kẽ hở có thể làm suy giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của cỏc ngừn hàng, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, thậm chí dẫn đến nguy cơ phỏ sản. Thực tế đó chứng minh, những món đầu tư nguy hiểm và sự quản lý lỏng lẻo trong hoạt động cho vay đó làm hàng trăm ngừn hàng ở Mỹ sụp đổ. Tính từ đầu thỏng 1/ 2008 đến nay, tổng số ngừn hàng Mỹ đóng cửa đó lờn tới con số 185, trong đó phải kể đến NHTM lớn nhất nước Mỹ Washington Mutual sụp đổ vào ngày 25/ 9/ 2008 do sức nặng của những khoản nợ xấu kếch sù liên quan đến thị trường cho vay thế chấp.

  Vì vậy chất lượng tín dụng là vấn đề mà bất cứ một ngân hàng nào cũng phải đặc biệt quan tâm để ngăn ngừa những rủi ro, tổn thất đó

       Mặt khác, sau khi trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới-WTO, sự cạnh tranh trên thị trường tài chính càng trở nên gay gắt và khốc liệt. Nhiều tổ chức tài chính lớn mạnh nước ngoài đó đầu tư vào Việt Nam và thể hiện ưu thế hơn cỏc ngừn hàng trong nước về tiềm lực tài chính, trình độ quản lý, trình độ công nghệ tiên tiến, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ. Để tồn tại và phát triển bền vững giữa môi trường cạnh tranh gay gắt này đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải tự bản thân làm mới mình, nâng cao năng lực cũng như hiệu quả hoạt động của mình, gắn liền với nú là nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhằm tạo hình ảnh uy tín của ngân hàng, tạo cho ngân hàng đội ngũ khỏch hàng truyền thống đông đảo, trung thành.

       Từ cuối năm 2008, cuộc suy thoỏi toàn cầu diễn ra, hàng trăm ngừn hàng phải đóng cửa, hàng nghìn doanh nghiệp phỏ sản, hàng triệu cụng nhừn mất việc làm, nền kinh tế Việt Nam ít nhiều cũng ảnh hưởng trong guồng xoỏy đó. Tốc độ tăng trưởng trong năm 2009 giảm, cỏc nguồn vốn trong và ngoài nước không còn dồi dào nhưtrước. Khả năng thu hút các nguồn vốn ngày càng hạn chế, do vậy khả năng cung ứng tín dụng cho thị trường cũng giảm. Đõy là quãng thời gian khó

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên
 • Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ...

Upload: trieu_phu_vn

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 558
Lượt tải: 18

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ...

Upload: nguyenmanhtruong1191985

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 528
Lượt tải: 16

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn ...

Upload: frozens111

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 225
Lượt tải: 7

Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán tín ...

Upload: longvv

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 285
Lượt tải: 7

Nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT ...

Upload: vietnammergers

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 229
Lượt tải: 4

Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán ...

Upload: halv791

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 328
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín ...

Upload: vncharming

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 424
Lượt tải: 17

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối ...

Upload: hoangphan107

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 504
Lượt tải: 16

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ...

Upload: longhanh_lh

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 467
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ...

Upload: kni_something_new

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 603
Lượt tải: 17

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối ...

Upload: nickynguyen1988

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 178
Lượt tải: 3

Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn ...

Upload: phamhoang_afc

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 2125
Lượt tải: 31

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ...

Upload: quyetchien75

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 556
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm docx Đăng bởi
5 stars - 85429 reviews
Thông tin tài liệu 79 trang Đăng bởi: quyetchien75 - 16/04/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/04/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Văn Lâm-Hưng Yên