Tìm tài liệu

Giai phap tang cuong quan tri rui ro tin dung tai ngan hang thuong mai co phan Quan Doi

Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Upload bởi: khongminh194

Mã tài liệu: 50380

Số trang: 88

Định dạng: docx

Dung lượng file: 762 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 80-90% thu nhập của mỗi ngân hàng. Tuy nhiên, do đặc điểm kinh doanh, nghiệp vụ tín dụng cũng mang lại những rủi ro không nhỏ. Rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng. Đứng trước thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập quốc tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước với các ngân hành thương mại nước ngoài, mà cụ thể là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro đã trở nên cấp thiết. Việt Nam là một nước có nền kinh tế mở, đã gia nhập WTO, nên không tránh khỏi những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những nguy cơ tiềm ẩn gây nên thiệt hại cho ngân hàng, khách hàng và toàn xã hội.

Ngân hàng TMCP Quân Đội với gần 17 năm hoạt động và phát triển đến nay đã có vị trí trong các ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, không nằm ngoài tình trạng chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam, khả năng cạnh tranh nói chung và khả năng quản trị rủi ro tín dụng nói riêng của Ngân hàng TMCP Quân Đội vẫn còn hạn chế. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến Ngân hàng TMCP Quân Đội chưa hoàn toàn chủ động trong hoạt động kinh doanh và đôi khi gặp phải những rủi ro cao

bài làm bao gồm;

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  PHẦN MỞ ĐẦU

   

  1.   Tính cấp thiết của đề tài

  Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 80-90% thu nhập của mỗi ngân hàng. Tuy nhiên, do đặc điểm kinh doanh, nghiệp vụ tín dụng cũng mang lại những rủi ro không nhỏ. Rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng. Đứng trước thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập quốc tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước với các ngân hành thương mại nước ngoài, mà cụ thể là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro đã trở nên cấp thiết. Việt Nam là một nước có nền kinh tế mở, đã gia nhập WTO, nên không tránh khỏi những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những nguy cơ tiềm ẩn gây nên thiệt hại cho ngân hàng, khách hàng và toàn xã hội.

  Ngân hàng TMCP Quân Đội với gần 17 năm hoạt động và phát triển đến nay đã có vị trí trong các ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, không nằm ngoài tình trạng chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam, khả năng cạnh tranh nói chung và khả năng quản trị rủi ro tín dụng nói riêng của Ngân hàng TMCP Quân Đội vẫn còn hạn chế. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến Ngân hàng TMCP Quân Đội chưa hoàn toàn chủ động trong hoạt động kinh doanh và đôi khi gặp phải những rủi ro cao, chính vì vậy tôi đã chọn đề tài: " Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội" làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình.

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

  Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của Ngân hàng TMCP Quân Đội trong thời gian tới, trên cơ sở hệ thống hoá cơ sở lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
 • Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro ...

Upload: cavico8888

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 1040
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro trong ...

Upload: hoangkhanhlg

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 666
Lượt tải: 16

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ...

Upload: locgovap

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 19
Lượt tải: 4

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân ...

Upload: havth85

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 292
Lượt tải: 12

Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân ...

Upload: lumberjackvn

📎 Số trang: 116
👁 Lượt xem: 366
Lượt tải: 3

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ...

Upload: xn7ptic

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 21
Lượt tải: 2

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ...

Upload: aotrang_xq

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 15
Lượt tải: 6

Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ...

Upload: paradise2984

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 294
Lượt tải: 1

Giải pháp nâng cao tín dụng tại Ngân hàng ...

Upload: theanhstm

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 262
Lượt tải: 10

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro ...

Upload: paradise2984

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 283
Lượt tải: 12

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro ...

Upload: brandnguyen

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 267
Lượt tải: 9

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong ...

Upload: vietnguyentien66

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 322
Lượt tải: 7

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín ...

Upload: khongminh194

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 23

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 80-90% thu nhập của mỗi ngân hàng. Tuy nhiên, do đặc điểm kinh doanh, nghiệp vụ tín dụng cũng mang lại những rủi ro không nhỏ. Rủi ro tín dụng cao quá mức docx Đăng bởi
5 stars - 50380 reviews
Thông tin tài liệu 88 trang Đăng bởi: khongminh194 - 01/01/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/01/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội