Tìm tài liệu

Hach toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham voi viec tang cuong cong tac quan tri Doanh nghiep tai Cong ty XDCTGT 246

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246

Upload bởi: solider0126

Mã tài liệu: 84452

Số trang: 59

Định dạng: docx

Dung lượng file: 403 Kb

Chuyên mục: Kế toán - Kiểm toán

Info

Trong những năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có bước phát triển đáng kể góp phần không nhỏ vào việc thu hút các nguồn vốn đầu tư cả trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế. Đạt được những thành quả đó không thể không nhắc đến những nỗ lực to lớn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Bằng nỗ lực của mình, các Doanh nghiệp này đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ để có thể xây dựng thành công nhiều công trình có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình trạng thất thoát vốn đầu tư trong các dự án xây dựng cơ bản đã gây tổn thất không nhỏ cho ngân sách Nhà nước. Trong những nguyên nhân gây ra tình trạng đó có thể kể đến sự quản lý yếu kém của các Doanh nghiệp dẫn đến thất thoát lãng phí trong sản xuất đẩy giá thành lên cao. Do đó, vấn đề đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp là cần phải có những giải pháp quản lý vốn hiệu quả hơn, tránh thất thoát lãng phí để hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh.

Kết cấu đề tài:

Phần 1: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở đơn vị xây lắp

Phần 2: Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty XDCTGT 246.

Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty XDCTGT 246.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Dương Thị Ngọc Tú – Kế toán 39B

  lời mở đầu

                Trong những năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có bước phát triển đáng kể góp phần không nhỏ vào việc thu hút các nguồn vốn đầu tư cả trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế. Đạt được những thành quả đó không thể không nhắc đến những nỗ lực to lớn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Bằng nỗ lực của mình, các Doanh nghiệp này đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ để có thể xây dựng thành công nhiều công trình có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

                Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình trạng thất thoát vốn đầu tư trong các dự án xây dựng cơ bản đã gây tổn thất không nhá cho ngân sách Nhà nước. Trong những nguyên nhân gây ra tình trạng đó có thể kể đến sự quản lý yếu kém của các Doanh nghiệp dẫn đến thất thoát lãng phí trong sản xuất đẩy giá thành lên cao. Do đó, vấn đề đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp là cần phải có những giải pháp quản lý vốn hiệu quả hơn, tránh thất thoát lãng phí để hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh.

                Mét trong những công cụ hữu hiệu của quản lý là công tác hạch toán kế toán, công tác này nếu được sử dụng hiệu quả sẽ không những giám sát được các khoản chi phí phát sinh mà còn cung cấp đầy đủ các thông tin cho nhà quản trị để chủ động tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

                Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, sau thời gian thực tập tại công ty XDCTGT 246, cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo Ngô Trí Tuệ và các cán bộ phòng kế toán của Công ty, em đã chọn đề tài “ Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246” với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán và nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty.

                Bài viết gồm ba phần:

                - Phần 1: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở đơn vị xây lắp

  -  Phần 2: Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty XDCTGT 246.

  -  Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty XDCTGT 246.

   

   

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246
 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...

Upload: bichchieu2004

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 197
Lượt tải: 16

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính ...

Upload: trade2winvn

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 207
Lượt tải: 16

Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính ...

Upload: hiepsygiay

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 191
Lượt tải: 16

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...

Upload: trangngan2006

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 395
Lượt tải: 16

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...

Upload: xuanhanh83

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 297
Lượt tải: 16

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...

Upload: tranhung85

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 243
Lượt tải: 16

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...

Upload: trinhson

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...

Upload: chungvl

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 261
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi ...

Upload: tridatknorr2002

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi ...

Upload: hientayho75

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi ...

Upload: fulldell

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi ...

Upload: quangphu81

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 247
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...

Upload: solider0126

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 241
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Kế toán - Kiểm toán
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246 Trong những năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có bước phát triển đáng kể góp phần không nhỏ vào việc thu hút các nguồn vốn đầu tư cả trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế. Đạt được những thành quả đó không thể không nhắc đến những docx Đăng bởi
5 stars - 84452 reviews
Thông tin tài liệu 59 trang Đăng bởi: solider0126 - 16/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại Công ty XDCTGT 246