Tìm tài liệu

Cac doanh nghiep xuat nhap khau Viet Nam trong viec su dung cac dieu khoan cua Incoterms 2010

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010

Upload bởi: nghohoho

Mã tài liệu: 39219

Số trang: 91

Định dạng: docx

Dung lượng file: 539 Kb

Chuyên mục: Kinh tế quốc tế

Info

Quá trình hội nhập đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải am hiểu các luật lệ, tập quán kinh doanh quốc tế, nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn và rủi ro. Thực tiễn cho thấy, trong quá trình ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài, có rất nhiều rủi ro, tổn thất và tranh chấp đối với các doanh nghiệp Việt Nam do chưa nắm vững và vận dụng đúng các nguyên tắc, tập quán trong kinh doanh quốc tế. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms do Phòng thương mại quốc tế ICC ban hành, tuy nhiên, không phải là doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng hiệu quả và vận dụng đúng các điều kiện thương mại quốc tế đó.

Gần đây nhất, vào tháng 9/2010, Phòng thương mại quốc tế ICC đã cho phát hành ấn bản Incoterms 2010. Đây là một bộ các quy tắc cập nhật những tập quán mới nhất trong thương mại quốc tế. Incoterms 2010 chứa đựng nhiều thay đổi so với Incoterms 2000 và các bản trước đây nhằm đảm bảo tính cấp thiết và tính thực tiễn. Kể từ nay, các doanh nghiệp và doanh nhân trên thế giới sẽ sử dụng Incoterms 2010 như một bộ cẩm nang trong quá trình tham gia vào thương mại quốc tế. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam muốn đẩy mạnh xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường đòi hỏi phải tiếp thu và vận dụng tốt Incoterms 2010 một cách nhanh chóng.

Những vấn đề nêu trên cho thấy tính khách quan của vấn đề: “Những thay đổi trong Incoterms 2010 và khuyến nghị cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010” mà tác giả đã chọn làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp với hy vọng giúp mọi người có thể dễ dàng hiểu và sử dụng tốt Incoterms 2010, qua đó hy vọng có thể giúp cho các doanh nghiệp tránh khỏi những bỡ ngỡ và áp dụng có hiệu quả hơn cho không chỉ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của bản thân doanh nghiệp mà còn có thể mang lại lợi ích cho đất nước.

bài làm bao gồm:

Chương I: Tổng quan về Incoterms

Chương II: Những thay đổi trong Incoterms 2010

Chương III: Khuyến nghị cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Khoá luận tốt nghiệp                            Người hướng dẫn KH: GS,TS. Hoàng Văn Châu

  LỜI MỞ ĐẦU

   

  1.     Tính cấp thiết của đề tài

  Từ khi mở cửa nền kinh tế đến nay, Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu kinh tế xã hội. Hoạt động ngoại thương phát triển vượt trội, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao qua mỗi năm cùng với với sự đa dạng húa và nâng cao chất lượng sản phẩm xuất nhập khẩu, tạo sức cạnh tranh với hàng húa nước ngoài. Chúng ta đang từng bước đa phương húa các đối tác buôn bán, mở rộng thị trường ra nhiều quốc gia chứ không hạn chế ở một số thị trường truyền thống.

  Quá trình hội nhập đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải am hiểu các luật lệ, tập quán kinh doanh quốc tế, nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn và rủi ro. Thực tiễn cho thấy, trong quá trình ký kết hợp đồng mua bán hàng húa với thương nhân nước ngoài, có rất nhiều rủi ro, tổn thất và tranh chấp đối với các doanh nghiệp Việt Nam do chưa nắm vững và vận dụng đúng các nguyên tắc, tập quán trong kinh doanh quốc tế. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms do Phòng thương mại quốc tế ICC ban hành, tuy nhiên, không phải là doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng hiệu quả và vận dụng đúng các điều kiện thương mại quốc tế đó.

  Gần đây nhất, vào tháng 9/2010, Phòng thương mại quốc tế ICC đã cho phát hành ấn bản Incoterms 2010. Đây là một bộ các quy tắc cập nhật những tập quán mới nhất trong thương mại quốc tế. Incoterms 2010 chứa đựng nhiều thay đổi so với Incoterms 2000 và các bản trước đây nhằm đảm bảo tính cấp thiết và tính thực tiễn. Kể từ nay, các doanh nghiệp và doanh nhân trên thế giới sẽ sử dụng Incoterms 2010 như một bộ cẩm nang trong quá trình tham gia vào thương mại quốc tế. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam muốn đẩy mạnh xuất nhập

  SV: Nguyễn Th Trõn Hưyền                            Lớp: Anh 13 – KTĐN – K46

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010
 • Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giải pháp trong việc đầy mạnh xuất khẩu của ...

Upload: cobengocngechnhat

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 321
Lượt tải: 16

Sự biến động của tỷ giá hối đoái và tác động ...

Upload: nguoiklamat

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 139
Lượt tải: 2

Tác động của việc Việt Nam gia nhập wto đến ...

Upload: nguyenduyk47dongphuong

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 290
Lượt tải: 16

Tác động tiêu cực của biến động tỷ giá hối ...

Upload: nguoiklamat

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 183
Lượt tải: 11

Thực trạng và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh ...

Upload: trangntt80

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 330
Lượt tải: 17

Việc sử dụng các công cụ và biện pháp tài ...

Upload: phuongttkx

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 411
Lượt tải: 17

Hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh ...

Upload: mu_ocean253

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 238
Lượt tải: 20

Xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp của Việt ...

Upload: binhminhvn

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 484
Lượt tải: 16

Hội nhập kinh tế quốc tế và những yêu cầu ...

Upload: nguyentienphongtuongan

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 455
Lượt tải: 16

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong ...

Upload: caotocsieutocdocaotoc

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 292
Lượt tải: 16

Lý thuyết H-O và việc vận dụng vào các mặt ...

Upload: hoangphan107

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 433
Lượt tải: 16

Lý thuyết H O và việc vận dụng vào các mặt ...

Upload: phuongloan137

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 1974
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam ...

Upload: nghohoho

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 1995
Lượt tải: 25

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Kinh tế quốc tế
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010 Quá trình hội nhập đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải am hiểu các luật lệ, tập quán kinh doanh quốc tế, nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn và rủi ro. Thực tiễn cho thấy, trong quá trình ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài, docx Đăng bởi
5 stars - 39219 reviews
Thông tin tài liệu 91 trang Đăng bởi: nghohoho - 07/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong việc sử dụng các điều khoản của Incoterms 2010