Tìm tài liệu

Nhung xu huong van dong cua nen kinh te the gioi trong nhung nam gan day 1

Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1

Upload bởi: tuannguyenssc

Mã tài liệu: 147083

Số trang: 31

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Kinh tế quốc tế

Info

Trái đất mà loài người chúng ta đang sinh sống ngày càng trở nên nhỏ hẹp. Hoạt động kinh tế ngày càng vượt ra khỏi biên giới quốc gia, hình thành cục diện sản xuất, kinh doanh quốc tế. Sự phát triển của kỹ thuật tin học và giao thông hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, phối hợp các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá diễn ra ngày càng rộng lớn và phát triển một cách nhanh chóngvà sâu sắc.Để thích ứng với xu thế toàn cầu, các chính phủ đang tích cực vạch ra chiến lược toàn cầu của mình để tận dụng các điều kiện có lợi như vốn, tài nguyên của kinh tế toàn cầu và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước mình.

Toàn cầu hoá đòi hỏi phải mở cửa với bên ngoài. Tuy nhiên, chỉ mở cửa thì chưa đủ bởi kinh tế toàn cầu đòi hỏi một thể chế được nhất thể hoá. Nó vừa cần có một cơ chế, qui tắc, trình tự, tập quán gần gũi với nhau và thông suốt để thực hiện lưu thông và trao đổi thuận lợi cả về năng lượng, tài nguyên, sản phẩm và dịch vụ. Kinh tế thị trường hiện đại đang được thừa nhận là cơ chế tương đối có lợi cho việc phân phối tài nguyên, tăng thêm sức sống cho nền kinh tế và đ• phổ biến trên toàn thế giới. Bởi vậy, việc nối tiếp quĩ đạo hoặc nhập quĩ đạo thể chế kinh tế diễn ra song song với sự phát triển kinh tế toàn cầu hoá đã trở thành một xu thế quan trọng trên thế giới ngày nay.

Việt Nam đang trên con đường mở cửa nền kinh tế với thế giới bên ngoài, một nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, chính vì vậy cơ hội đến với chúng ta có nhiều song thách thức cũng lắm và cần được giải quyết. Tác động của nền kinh tế thế giới tới Việt Nam ngày càng lớn và vai trò cuả Việt Nam trên trường quốc tế ngày một cao. Điều này đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải có chính sách thương mại và đầu tư nước quốc tế hợp lý để đưa đất nước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Đề tài: " Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây".

Đề án ngoài lời nói đầu và kết luận còn gồm ba chương:

- Chương I: Cơ cấu nền kinh tế thế giới trong giai đoạn hiện nay.

- Chương II: Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây.

- Chương III: Những xu hướng vận động của nền KTTG ảnh hưởng tới việc hoạch định chính sách thương mại và đầu tư quốc tế của Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • mục lục

   

  mục lục              1

  Chương I              2

  Cơ cấu nền kinh tế thế giới trong giai đoạn hiện nay              2

  I.1. Chủ thể nền kinh tế thế giới :              3

  I.2. Quan hệ kinh tế quốc tế trong nền kinh tế thế giới:              7

  ChươngII              8

  Những xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây              8

  II. 1. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật phát triển nhanh nh­              8

  bão tác động vào mọi mặt nền kinh tế thế giới - thúc đẩy sự thống              8

  nhất của nền kinh tế toàn cầu.              8

  II.2. Quá trình quốc tế hoá (quy mô, tốc độ, mọi lĩnh vực đời sống              9

  kinh tế, xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá).              9

  II.3. Nền kinh tế thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại, tõ   biệt              12

  lập sang hợp tác.              12

  II.4. Châu Á - Thái Bình Dương sù ra đời của một trật tự thế giới mới:              13

  Chương III              15

  những Xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới ảnh hưởng tới việc hoạch định chính sách thương mại và đầu tư quốc tế của việt nam              15

  III.1/ Tác động tới chính sách thương mại quốc tế.              16

  III.3/ Mét sè gợi ý trong việc hoạch định chính sách thương mại và              23

  đầu tư quốc tế trong tình hình mới hiện nay.              23

  III.3.1/ Thuận lợi và khó khăn - cơ hội và thách thức:              23

  III.3.2/ Mét sè gợi ý và giải pháp cho Việt Nam trong việc hoạch định              24

  chính sách thương mại và đầu tư quốc tế trong tình hình hiện nay:              24

  Kết luận              28

  Tài Liệu Tham Khảo              29

  Lời Nói Đầu

   

  Trái đất mà loài người chúng ta đang sinh sống ngày càng trở nên nhỏ hẹp. Hoạt động kinh tế ngày càng vượt ra khái biên giới quốc gia, hình thành cục diện sản xuất, kinh doanh quốc tế. Sự phát triển của kỹ thuật tin học và giao thông hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, phối hợp các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá diễn ra ngày càng rộng lớn và phát triển một cách nhanh chóngvà sâu sắc. Để thích ứng với xu thế toàn cầu, các chính phủ đang tích cực vạch ra chiến lược toàn cầu của mình để tận dụng các điều kiện có lợi như vốn, tài nguyên của kinh tế toàn cầu và

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1
 • Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế ...

Upload: thanhnghiavho

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 523
Lượt tải: 17

Những xu hướng tác động của liên kết kinh tế ...

Upload: phongnh

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 690
Lượt tải: 23

Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế ...

Upload: nlnguyenlinh

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 402
Lượt tải: 16

Học thuyết ngang giá lãi suât và thực tế ...

Upload: vinhnguyen_dl

📎
👁 Lượt xem: 446
Lượt tải: 16

Thực trạng xuất khẩu rau quả những năm gần ...

Upload: lhcuong10

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 430
Lượt tải: 19

Liên kết kinh tế quốc tế và xu hướng vận ...

Upload: hathientieu

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 171
Lượt tải: 19

Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế ...

Upload: nguyenthuyrpv

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 366
Lượt tải: 16

Quốc tế hoá của nền kinh tế thế giới và sự ...

Upload: ruby_le912

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 207
Lượt tải: 17

Những tác động của khủng hoảng kinh tế Mỹ ...

Upload: quyenntl

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 305
Lượt tải: 16

Liên kết kinh tế quốc tế trong nội bộ khối ...

Upload: vhtuan81

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 318
Lượt tải: 20

Những đặc điểm của nền kinh tế Nhật Bản

Upload: binhminh08

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 344
Lượt tải: 16

Những biến động trên thị trường dầu mỏ thế ...

Upload: bauoflan

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 346
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế ...

Upload: tuannguyenssc

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 3610
Lượt tải: 22

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Kinh tế quốc tế
Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1 Trái đất mà loài người chúng ta đang sinh sống ngày càng trở nên nhỏ hẹp. Hoạt động kinh tế ngày càng vượt ra khỏi biên giới quốc gia, hình thành cục diện sản xuất, kinh doanh quốc tế. Sự phát triển của kỹ thuật tin học và giao thông hiện đại đã docx Đăng bởi
5 stars - 147083 reviews
Thông tin tài liệu 31 trang Đăng bởi: tuannguyenssc - 23/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây 1