Tìm tài liệu

Nang cao chat luong cho vay dau tu du an tai Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam – Chi nhanh Nam Ha Noi

Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Upload bởi: gatrongbu

Mã tài liệu: 50610

Số trang: 80

Định dạng: docx

Dung lượng file: 869 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Với chính sách mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đã và đang ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Điều này đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện để phát triển, mở rộng mạng lưới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần có một nguồn vốn lớn để đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao công suất, đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong khi đó, thị trường chứng khoán chưa hoàn thiện, việc huy động vốn của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp thì khá nhỏ bé, không thể tự tài trợ cho nhu cầu phát triển của mình. Trước tình hình đó, việc các NHTM phát huy hết vai trò trong hoạt động cho vay đầu tư phát triển là một điều hết sức cần thiết để giúp các doanh nghiệp tăng cường tiềm lực tài chính, góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.

Là một trong những NHTM hàng đầu cả nước, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn tự xác định cho mình nhiệm vụ đóng góp vào công cuộc phát triển chung của đất nước. Trong những năm qua, BIDV nói chung và chi nhánh BIDV Nam Hà Nội nói riêng đã thực hiện khá tốt việc mở rộng tín dụng đầu tư phát triển, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế chung. Tuy nhiên, sau thời gian thực tập ở Ngân hàng Đầu tư Phát triển Nam Hà Nội em nhận thấy, bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động cho vay đầu tư dự án ở Ngân hàng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mình.

Nội dung của chuyên đề được chia làm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về dự án đầu tư và chất lượng cho vay đầu tư dự án

Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • MỤC LỤC

   

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTi              i

  DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒii              ii

  PHẦN MỞ ĐẦU1              1

  Chương 1: Cơ sở lý luận về dự án đầu tư và chất lượng cho vay đầu tư dự án              3

  1.1.           Dự án đầu tư và cho vay đầu tư dự án              3

  1.1.1.     Dự án đầu tư              2

  1.1.2.     Cho vay đầu tư dự án              8

  1.2.           Chất lượng cho vay đầu tư dự án              15

  1.2.1.     Khái niệm chất lượng cho vay đầu tư dự án              15

  1.2.2.     Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay đầu tư dự án              17

  1.2.3.     Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay đầu tư dự ỏn21              21

  Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội              28

  2. 1.               Khái quát về hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển      Nam Hà Nội              28

  2.1.1. Giới thiệu về Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội28              28

  2.1.2. Tình hình hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam        Hà Nội30              30

  2.2.          Thực trạng chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Chi nhánh Ngân hàng     Đầu tư vàPhát triển Nam Hà Nội              36

  2.2.1. Cho vay đầu tư dự án tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam        Hà Nội36              36

  2.2.2. Chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội              44

  2.3.               Đánh giá chung về chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội              53

  2.3.1. Nhân tố làm tăng chất lượng cho vay đầu tư dự án án tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Hà Nội              53

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
 • Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự ...

Upload: luntieuthu

📎 Số trang: 248
👁 Lượt xem: 2756
Lượt tải: 20

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự ...

Upload: theanhstm

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 282
Lượt tải: 8

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án ...

Upload: tuanthanh2709

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 455
Lượt tải: 17

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án ...

Upload: tuanthanh2709

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 29
Lượt tải: 4

Nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư tại ...

Upload: aotrang_xq

📎 Số trang: 111
👁 Lượt xem: 257
Lượt tải: 2

Nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh ...

Upload: lamgiauvip1

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 417
Lượt tải: 16

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp tại ...

Upload: nucuoitrongbaotuyet_1993

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 255
Lượt tải: 17

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 205
Lượt tải: 12

Nâng cao hiệu quả cho vay các dự án thủy ...

Upload: nucuoitrongbaotuyet_1993

📎 Số trang: 116
👁 Lượt xem: 280
Lượt tải: 14

Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại ...

Upload: stock2305

📎 Số trang: 103
👁 Lượt xem: 226
Lượt tải: 6

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu ...

Upload: nguyenneduy

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 244
Lượt tải: 1

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định cho ...

Upload: ck002006

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 326
Lượt tải: 9

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại ...

Upload: gatrongbu

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 439
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội Với chính sách mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đã và đang ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Điều này đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện để phát triển, mở rộng mạng lưới, nâng cao hiệu quả sản xuất docx Đăng bởi
5 stars - 50610 reviews
Thông tin tài liệu 80 trang Đăng bởi: gatrongbu - 02/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 02/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội