Tìm tài liệu

Nang cao chat luong dao tao va boi duong can bo quan ly kinh te o nuoc ta hien nay

Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay

Upload bởi: vututrong

Mã tài liệu: 118986

Số trang: 42

Định dạng: docx

Dung lượng file: 156 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta phải tiến hành đổi mới và mở cửa nền kinh tế thì mới có thể tránh tụt hậu xa hơn về kinh tế. Trong quá trình đó chúng ta cần phải có một lực lượng nào đó để dẫn dắt nền kinh tế đi theo đúng hướng và đạt được những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra, giúp chúng ta hoà nhập mà không hoà tan trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hiện nay. Lực lượng đó chính là đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, họ có một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Nhưng hiện nay ở nước ta vẫn chưa xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế giỏi về trình độ và năng lực chuyên môn và đủ về số lượng, muốn khắc phục được tình trạng đó chúng ta phải có sự tác động vào công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Do đó làm thế nào nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế là một vấn đề rất cấp thiết hiện nay.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế.

Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay.

Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 • Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán ...

Upload: matroi1234

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 650
Lượt tải: 16

Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán ...

Upload: kitty6868

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 558
Lượt tải: 16

Đào tạo bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính ...

Upload: cuong_loves_12a6

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 591
Lượt tải: 18

Cải cách hành chính với việc nâng cao chất ...

Upload: nxthien2007

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 233
Lượt tải: 7

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất ...

Upload: docongtienvn

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 292
Lượt tải: 5

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất ...

Upload: duonghaiwww

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 305
Lượt tải: 11

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí ...

Upload: lethanhtamsdl

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 314
Lượt tải: 4

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu ...

Upload: trinhvietkyts

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 617
Lượt tải: 16

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu ...

Upload: giahannt

📎
👁 Lượt xem: 616
Lượt tải: 17

Biện pháp nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu ...

Upload: tranthanglong165

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 459
Lượt tải: 16

Trình bày tích luỹ tư bản về mặt chất và về ...

Upload: goodguy3a

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong lĩnh ...

Upload: nguyenvu11

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 329
Lượt tải: 3

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán ...

Upload: vututrong

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 541
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay Trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta phải tiến hành đổi mới và mở cửa nền kinh tế thì mới có thể tránh tụt hậu xa hơn về kinh tế. Trong quá trình đó chúng ta cần phải có một lực lượng nào đó để dẫn dắt nền kinh tế đi theo docx Đăng bởi
5 stars - 118986 reviews
Thông tin tài liệu 42 trang Đăng bởi: vututrong - 16/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay