Tìm tài liệu

Nghien cuu gia tri cua XN nhanh NT proBNP trong chan doan va loai tru STC o cac BN kho tho nhap khoa Cap cuu BV Bach Mai

Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai

Upload bởi: longmetal

Mã tài liệu: 628025

Số trang: 81

Định dạng: doc

Dung lượng file: 1,453 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

đặt vấn đề khó thở là một trong những tình trạng cấp cứu nội khoa thường gặp nhất tại các đơn vị cấp cứu. nguyên nhân chủ yếu là do các bệnh lý tim và phổi chiếm khoảng 73% các trường hợp khó thở nhập vào khoa cấp cứu[38]. nổi bật nhất trong các khó thở do bệnh lý tim mạch, stc là tình trạng nặng rất thường gặp, với tỉ lệ tử vong khá cao. theo thống kê của mỹ năm 2006, tỉ lệ tử vong của stc chiếm khoảng 4,1% những trường hợp tử vong tại viện[25] và theo cơ quan quản lý suy tim châu âu (the second euroheart failure survey) thì tỉ lệ này là 6,7%[55]. vì thế việc chẩn đoán và điều trị sớm tình trạng stc là rất quan trọng. nhưng việc chẩn đoán này thường không dễ dàng, bên cạnh việc khai thác kỹ các triệu chứng lâm sàng còn phải kết hợp...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
 • Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP ...

Upload: choanhmotlan003x

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 383
Lượt tải: 16

Nghiên cứu áp dụng Combitube để kiểm soát ...

Upload: dat071586

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 155
Lượt tải: 3

Nghiên cứu áp dụng Combitube để kiểm soát ...

Upload: duongpvc

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 175
Lượt tải: 13

Nghiên cứu áp dụng Combitube để kiểm soát ...

Upload: buingocxnck

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 145
Lượt tải: 11

Nghiên cứu ứng dụng chụp cộng hưởng từ trong ...

Upload: phongtqt

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 372
Lượt tải: 17

Nghiên cứu chẩn đoán và thái độ xử trí sỏi ...

Upload: chongtimvoyeu2011

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 171
Lượt tải: 8

Nghiên cứu chẩn đoán và thái độ xử trí sỏi ...

Upload: kientt88

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 566
Lượt tải: 17

Nghiên cứu áp dụng ống Combitube trong kiểm ...

Upload: tungvs

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 252
Lượt tải: 12

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của ...

Upload: sonhai75

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 188
Lượt tải: 12

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của ...

Upload: ptmanh

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 240
Lượt tải: 12

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của ...

Upload: biench822

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 219
Lượt tải: 12

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và ...

Upload: aqtien

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 240
Lượt tải: 13

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP ...

Upload: longmetal

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 210
Lượt tải: 4

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai đặt vấn đề khó thở là một trong những tình trạng cấp cứu nội khoa thường gặp nhất tại các đơn vị cấp cứu. nguyên nhân chủ yếu là do các bệnh lý tim và phổi chiếm khoảng 73% các trường hợp khó thở nhập vào khoa cấp cứu[38]. nổi bật nhất trong các khó doc Đăng bởi
5 stars - 628025 reviews
Thông tin tài liệu 81 trang Đăng bởi: longmetal - 23/08/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/08/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu giá trị của XN nhanh NT proBNP trong chẩn đoán và loại trừ STC ở các BN khó thở nhập khoa Cấp cứu BV Bạch Mai